Stanisław Wiechowicz

Stanisław Wiechowicz

Zycie
Stanisław Wiechowicz był polskim kompozytorem i dyrygentem chóralnym oraz krytkiem muzycznym urodzonym 27 listopada 1893 roku w Korczycach niedaleko Kielc, natomiast zmarł 12 maja 1936 roku w Krakowie.
Nauki pobierał w Krakowie, Dreźnie, Sankt Petersburgu oraz w Paryżu.
Po zakończeniu studiów pracował jako profesor konserwatorium w Poznaniu (1920 – 1926, 1930 – 1939). Dodatkowo od 1945 roku otrzymał do prowadzenia katedrę kompozycji w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie.
Poza pracą dydaktyczną Wiechowicz był również dyrygentem poznańskich chórów (1921 – 1939) oraz publicystą. Jego prace ukazywały się w Przeglądzie Muzycznym i w Muzyce Polskiej. Był również autorem prac z pedagogiki wokalnej.
Za swoją twórczość otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia.

Twórczość
Stanisław Wiechowicz był autorem takich kompozycji jak: Babie lato(1922), Chmiel na orkiestrę (1927), Pastorałki(1927), Kantata romantyczna (1930), Dzień słowiański(1930), Ulęgałki (1944), Kasia (1946), Na glinianym wazoniku (1947), Kantata żniwna (1948), Kantata mickiewiczowska (1950), Koncert staromiejski (1954), Passacaglia i fuga (1960), List do Marc Chagalla (1961) (Utwór poświęcony jest pamięci Janusza Korczaka), Mruczkowe bajki, Kolędziołki beskidzkie, Pragną oczki, Kujawiak utwory orkiestralne (parafrazy pieśni ludowej).

Marta Kotas 2009-07-06

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :