Pracownie witraży – Krzysztof Paczka, Andrzej Cwilewicz

Pracownie witraży – Krzysztof Paczka, Andrzej Cwilewicz

Firma nasza jest spadkobiercą wieków tradycji artystycznego rzemiosła witrażowniczego. Założona w 1932 r. przez Karola Paczkę działa nieprzerwanie do dziś, powiększając systematycznie swój dorobek w swej ponadsiedemdziesięcioletniej historii.
W naszych pracach posługujemy się sprawdzoną, tysiącletnią technologią szkieł barwionych w masie, łączonych tradycyjnie ołowiem. W opracowaniach malarskich stosujemy wyłącznie farby szkliwne wypalane na gorąco. Techniki te gwarantują długowieczność naszych dzieł.

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :