LUBELSKA SZKOŁA SZTUKI I PROJEKTOWANIA IM. ST. WYSPAŃSKIEGO

LUBELSKA SZKOŁA SZTUKI I PROJEKTOWANIA IM. ST. WYSPAŃSKIEGO

SPECJALNOŚCI LUBELSKIEJ SZKOŁY SZTUKI I PROJEKTOWANIA
Techniki graficzne – grafika użytkowa /komputerowa i wydawnicza/
Kształcenie w ramach specjalności Techniki Graficzne obejmuje zdobywanie umiejętności praktycznych, przyswajanie teorii i rozwijanie świadomego komunikowania się w obszarze szeroko rozumianego projektowania graficznego. Prowadzone ćwiczenia, wykłady i rozmowy mają za zadanie przygotować słuchaczy do aktywnego i kreatywnego działania. Ważnym elementem w procesie ich edukacji jest wyrabianie właściwego rozumienia kontekstu istnienia grafiki użytkowej w odniesieniu wizualnym, społecznym i ekonomicznym. Zwracanie uwagi na adekwatny wybór środków i metod projektowania ma na celu odpowiednią realizację zadania, sprostanie konkurencji i poprawianie estetyki naszego otoczenia. Program zakłada edukację w zakresie typografii, zasad kompozycyjnych, technik komputerowych, teorii tworzenia grafiki bitmapowej i wektorowej (w odniesieniu do struktury, koloru, przekształceń i odwzorowania), zasad przygotowania prac do reprodukcji cyfrowej i offsetowej, elementów przygotowania DTP, drukarskiego i introligatorskiego. Zakres realizowanych tematów uwzględnia m.in.: grafikę wydawniczą (okładka, układ typograficzny strony, ilustracja, folder, plakat), projekty identyfikacji wizualnej (znak graficzny, znak literniczy), zadania typograficzne (litera/słowo/zdanie – zależności graficzne i kompozycyjne), ćwiczenia warsztatowe (oprogramowanie graficzne, warsztat DTP, inne). Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń, wykładów i konsultacji. Oceny wystawiane są na podstawie prac oraz sprawdzianów praktycznych i teoretycznych. Dwu i pół roczna edukacja kończy się obroną pracy dyplomowej, która realizowana jest w III, IV i V semestrze.

Dekorowanie wnętrz
Jest specjalnością, na której słuchacze zajmują się zarówno komputerowym projektowaniem aranżacji wnętrz jak i praktycznym wykonywaniem dekoracji we wnętrzu według własnego lub otrzymanego projektu. W trakcie nauki słuchacze praktycznie poznają różnorodne techniki dekoratorskie takie jak malarstwo szablonowe, malarstwo iluzyjne, mozaika, stiuk tradycyjny i wenecki. Poznają najnowsze tendencje w aranżacji wnętrz. Uczą się zasad wykonywania projektów oraz ich odczytywania.

Fotografia
Specjalność Fotografia jest prowadzona niemal od początku istnienia szkoły. Znaczenie tej dziedziny sztuk plastycznych wzrasta z roku na rok. Fotograficzny zapis obrazu jest autonomiczną dziedziną sztuki, ale również jest podstawą wszelkich profesjonalnie realizowanych projektów graficznych, pełni także ważną funkcję w sporządzaniu różnego rodzaju dokumentacji w różnych dziedzinach
(w dekorowaniu wnętrz, w witrażownictwie i innych). Treści nauczania w ramach specjalności artystycznej Fotografia obejmują następujące działy programowe:

 • Fotografia jako dziedzina sztuki, fotografia w różnych dziedzinach życia człowieka, między innymi nauce, mediach
 • Środki wypowiedzi artystycznej w fotografii
 • Techniki rejestrowania obrazu fotograficznego; zasady działania sprzętu
 • Podstawy obróbki obrazu fotograficznego, wykorzystanie technik komputerowych
 • Dobór właściwych środków technicznych w celu uzyskania zamierzonych efektów artystycznych
 • Wykorzystanie fotografii w innych dziedzinach artystycznych
 • Fotografia, film i techniki wideo w środkach masowej komunikacji

Zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń w atelier fotograficznym i ciemni. Organizowane są również plenery, warsztaty, objazdy, które kończą się zwykle prezentacją prac we współpracujących ze szkołą galeriach.

Techniki malarskie i pozłotnicze – malarstwo ścienne i dekoracyjne
W ramach specjalności słuchacze studium otrzymują niezbędną wiedzę na temat:

 • Technik malarskich i rysunkowych: rysunku ołówkiem, węglem, tuszem, w technice pasteli, akwareli, oleju i akrylu.
 • Tradycyjnych technik malarskich w zakresie malarstwa tablicowego i ikonowego.
 • Tradycyjnych technik pozłotniczych tj. techniki złocenia na pulment oraz techniki złocenia olejnego.
 • Współczesnych technik pozłotniczych z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie.
 • Tradycyjnego malarstwa olejnego nawiązującego do technik dawnych mistrzów
 • Współczesnego malarstwa olejnego.
 • Technik tradycyjnego malarstwa ściennego w tym sgraffita, mozaiki, fresku mokrego, stiuku weneckiego.
 • Współczesnych technik stosowanych w malarstwie ściennym.
 • Technik malarstwa dekoracyjnego w tym marmoryzacji, mazerunku, malarstwa szablonowego, iluzorycznego.
 • Technik zdobniczych np. struktur ściennych, malarstwa na meblu, intarsji,

W ramach ćwiczeń słuchacze wykonują prace w wymienionych technikach. Zapoznają się również z możliwościami wykorzystania uzyskanej wiedzy i umiejętności we współczesnych wnętrzach.

Witraż i szkło artystyczne
Kształcenie w ramach specjalności witraż obejmuje zdobywanie wiedzy w zakresie historii, technologii i różnych rodzajów witrażu oraz praktycznych umiejętności związanych z projektowaniem i realizowaniem projektu. Witraż występujący jako element architektury w swej historii był nie tylko zamknięciem otworu, szybą. Wprowadzając światło do wnętrza, barwił je i wytwarzał nastrój, a także stanowił ilustrowaną księgę przedstawień religijnych i historycznych, przewyższając w tym względzie możliwości innych technik. Witraż wytworzył swe własne środki wyrazu, zawsze silnie związane z architekturą i obliczone na działanie przechodzącego światła. Jego rozwój i zmiany następowały tak jak zmieniał się stosunek twórców do architektury i jej funkcji w społeczeństwie. Zajęcia w pracowni witrażu rozpoczynają się od przedstawienia i wytłumaczenia roli jaką może on pełnić we współczesnej architekturze. Dużą rolę przywiązuje się do etapu powstawania projektu, traktowanego jako bardzo ważny moment własnej kreacji, opartej o własne doświadczenia warsztatowe i intelektualne. Podczas realizacji projektu, słuchacze uczą się rzemiosła, poznają tajniki cięcia i obróbki szkła, sposoby łączenia elementów witraża, wykonywania elementów malarskich takich jak patyna i kontur. Praca w pracowni ma na celu indywidualny rozwój każdego słuchacza poprzez zdobycie umiejętności warsztatowych ale także rozwijać jego osobowość, uczyć umiejętności tworzenia własnych wypowiedzi w tworzywie tak magicznym jakim jest szkło.

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :