Maska

Maska pozwala na pokazywanie czego innego, niż jest w istocie.  Jest to rodzaj zasłony, która coś skrywa . Maska ma różne zastosowanie i dotyczy różnych

Read More