Maska

Maska pozwala na pokazywanie czego innego, niż jest w istocie.  Jest to rodzaj zasłony, która coś

1 2 3 18