Stanisław Wyspiański „Witraże Wawelskie 1900-1901”

Stanisław Wyspiański „Witraże Wawelskie 1900-1901”

Ekspozycja została udostępniona zwiedzającym w holu głównym Pawilonu Wyspiański 2000.
Wystawa ukazuje artystyczny projekt Wyspiańskiego zakładający utworzenie w Katedrze Wawelskiej cyklu witraży przedstawiających wybitne postaci polskiej historii.
Zamiarem pomysłodawców ekspozycji było skonstruowanie interdyscyplinarnego komentarza do zrealizowanych po ponad 100 latach trzech witraży artysty, znajdujących się naprzeciwko gabloty, w ścianie frontowej Pawilonu.
Od 1900 roku, nie mając nadziei na realizację swych zamierzeń, Wyspiański zaczął projektować witraże do wewnętrznych okien ambitu nad prezbiterium Katedry Wawelskiej. Cykl przedstawiał postaci tworzące heroiczną i tragiczną historię polskiego narodu. Zachowało się 15 projektów i kilka rysunków przygotowawczych. W skali 1:1 Wyspiański wykonał jedynie postaci Kazimierza Wielkiego, Henryka Pobożnego, św. Stanisława oraz Wandy, nie pozostawił jednak komentarzy do tych dzieł.
Gablota z ekspozycją przygotowaną przez Martę Romanowską z Muzeum Narodowego w Krakowie jest poświęcona właśnie tym projektom witraży i prezentuje system wydruków na podświetlanych tkaninach, ukazujących stworzoną przez Wyspiańskiego wizję historiozoficzną, estetyczną, metafizyczną, konserwatorską i architektoniczną związaną z wawelskim wzgórzem i jego historią. Elementy tej wizji artysta zawarł także w swojej poezji, dramatach, rysunkach, malarstwie monumentalnym i projektach architektonicznych, dlatego wystawa przedstawia także związek projektów z twórczością literacką artysty, zwłaszcza zaś z symboliczno-mistycznymi poematami-rapsodami: Bolesław Śmiały, Henryk Pobożny pod Legnicą, Kazimierz Wielki, Św. Stanisław.
Pawilon Wyspiański 2000 jest czynny codziennie w godzinach od 10.00 do 20.00. Wstęp wolny.

Autor wystawy i teksty: Marta Romanowska
Projekt na zlecenie Muzeum Narodowego w Krakowie: Creator s.c.
Fotografie archiwalne: Ignacy Krieger
Fotografie: Jacek Świderski
Informacje z serwisu: http://www.karnet.krakow2000.pl

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :