Michał z Działdowa

Michał z Działdowa byłby artystą zapomnianym.
Ksiądz profesor Bolesław Przybyszewski był uczonym niepośledniej miary,historyk Kościoła i historyk sztuki, badacz Krakowa i Wawelu, specjalista zajmujący się wąskimi dziedzinami sztuki historycznej, wreszcie biograf wielu ważnych postaci z historii Polski i Kościoła.
Ks. Bolesław Przybyszewski dzięki studiom a przede wszystkim wytrwałej pracy był archiwistą wyróżniającym się samodzielnie osiągniętą, podziwu godną umiejętnością i niezwykłą biegłością w czytaniu średniowiecznego pisma – nie tylko łacińskiego, ale zarówno polskiego i niemieckiego. Osiągnął mistrzostwo w paleografii, epigrafice i ikonografii chrześcijańskiej. Bezpośredni dostęp i wgląd w bogactwo różnego rodzaju dokumentów połączone z niesłychaną wprost jego pracowitością pozwoliły mu ustalić autorstwo i czas powstania wielu ważnych dzieł sztuki średniowiecznej – zarówno malarstwa cechowego, książkowego i tablicowego, jak również rzeźby. Owocem systematycznych i wytrwałych badań archiwalnych było wydobycie z zapomnienia między innymi Michała z Działdowa, wykonawcę tryptyku 'stwoszowskiego’ w Książnicach Wielkich koło Koszyc nad Szreniawą.

Mimo to wiemy o nim niewiele.
Obraz „Chrystus przed Piłatem” powstał około roku 1490.
W kościele parafialnym pod wezwaniem WNMP znajduje się ołtarz, który jest miniaturą ołtarza z kościoła Mariackiego w Krakowie. Ołtarz powstał prawdopodobnie w pracowni Wita Stwosza, przy udziale samego mistrza. Możliwe jest zatem, ze Michał z Działdowa był uczniem Wita Stwosza a z pewnością miał kontakty z jego współpracownikami.

Reprodukcje – http://www.malarze.com

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :