Krąg mistrza tryptyku z Dębna

Krąg mistrza tryptyku z Dębna

Jednym z najwspanialszych zabytków w Małopolsce jest Kościół Św. Michała Archanioła w Dębnie na Podhalu. Sława tej perełki drewnianej architektury wykracza daleko poza granice kraju.
W ołtarzu głównym malowany tryptyk późnogotycki z lat 1510-1520, ufundowany przez Jakuba z Dębna i jego żonę Barbarę z Jarosławskich, obecnie kopia z 1863 r. (oryginał znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie, oddział Kamienica Szołayskich); w polu środkowym obraz Trójcy Świętej w typie „Tronu Łaski” w otoczeniu chórów anielskich, u dołu klęczący fundatorzy z h. Odrowąż i Leliwa oraz ich synowie i córki, w skrzydłach bocznych muzykujące anioły.
Pierwsze wzmianki o parafii pochodzą z 1326 r. chociaż powstała ona prawdopodobnie już w XIII w. Obecny kościół wzniesiony został w latach 1470-1504 r. z fundacji Jakuba z Dębna, podskarbiego i kanclerza koronnego, wojewodę sandomierskiego i kasztelana krakowskiego.

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :