Mistrz z kręgu naśladowców Hansa Pleydenwurffa

Mistrz z kręgu naśladowców Hansa Pleydenwurffa

Hans Pleydenwurff (ok. 1420-72) był malarzem niemieckim okresu późnego gotyku. Był najwybitniejszym malarzem frankońskim przed Dürerem. Tworzył pod wpływem sztuki niderlandzkiej, zwłaszcza. R. van der Weydena i D. Boutsa. Od roku 1457 działał w Norymberdze gdzie malował obrazy ołtarzowe (Dyptyk kanonika Löwenstein, Ukrzyżowanie Chrystusa).
Jest także autorem obrazu w głównym ołtarzu dla kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu.
Najprawdopodobniej podczas realizacji tego projektu kontaktował się z polskimi malarzami tego okresu, którzy pozostawali pod jego wpływem. Jednym z nich jest artysta określany mistrzem z kręgu naśladowców…

„Pokłon Trzech Króli” , tempera na drewnie, c. 1480, Muzeum Narodowe, Poznań

Reprodukcje – http://www.malarze.com

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :