Franciszek z Sieradza

Franciszek z Sieradza

Zakonnik z klasztoru Ojców Bernardynów.
Zmarł w roku 1516.
Przedstawiciel późnego gotyku, przypisuje się mu jedno z najlepszych dzieł polskiego malarstwa gotyckiego Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny (obraz powstał ok. 1475 dla kośc. w Warcie, obecnie we Włocławku).

Reprodukcje – http://www.malarze.com

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :