Michał Ludomir Rogowski

Michał Ludomir Rogowski

Zycie i twórczość
Michał Ludomir Rogowski był polskim kompozytorem i dyrygentem, który urodził się 3 października 1881 roku w Lublinie natomiast zmarł 14 marca 1954 roku w Dubrowniku.
Naukę kompozycji i dyrygentury początkowo pobierał w Warszawie, a później również w Lipsku.
W latach 1909 – 1912 był dyrygentem orkiestry symfonicznej w Wilnie. Kiedy zakończył współprace z orkiestrą przez dwa lata pracował z Teatrem Nowoczesnym w Warszawie.
Kiedy wybuchła I wojna światowa mieszkał w Villefranche, w Brukseli oraz w Paryżu. tam też był twórcą polskiego chóru.
Gdy po wojnie wrócił do Polski dalej pracował jako dyrygent.
W 1926 roku Rogowski przeniósł się do Dubrownika, gdzie pozostał do końca swojego życia.
Twórczość

Twórczość Rogowskiego nawiązuje w dużej mierze do francuskiego impresjonizmu, często widoczne są również elementy kultury Wschodu, a także kultury słowiańskiej. Do najważniejszych kompozycji autorstwa Michała Ludomira Rogowskiego zaliczyć należy przede wszystkim: balety takie jak: Bajka (1923) czy Kupała (1926), opery: Tamara (1918), Wielkie zmartwienie małej Ondyny (1920), Na postoju (Warszawa 1923), Syrena (1924), Królewicz Marco (1930) oraz opera radiowa Kad se mladost vratila, operetka Legionistka (1912), misterium Cud Św. Błażeja (ok. 1926), Fantasmagorie na głos żeński i ork. (przed 1939), a dodatkowo 7 symfonii, poematy symfoniczne, suity orkiestrowe, utwory kameralne, chóralne, fortepianowe oraz muzykę teatralną.

Marta Kotas 2009-06-25

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :