Cmentarz Sołacki – miejsce spoczynku wybitnych poznaniaków

Cmentarz Sołacki – miejsce spoczynku wybitnych poznaniaków

U zbiegu dwóch ruchliwych ulic – Lutyckiej i Szczawnickiej znajduje się najbardziej ekskluzywna nekropolia w Poznaniu – Cmentarz Sołacki. Swoją nazwę zawdzięcza on przynależności do parafii św. Jana Vianney, jednak w rzeczywistości cmentarz ten nie mieści się na Sołaczu, lecz na sąsiednich Podolanach.
Historia cmentarza sięga lat trzydziestych dwudziestego wieku. W 1930 roku wybudowano kościół św. Jana Vianney. Zaledwie kilka lat później ówczesny proboszcz – Henryk Lewandowski rozpoczął starania o utworzenie cmentarza. O sporządzenie projektu poproszono Mariana Spychalskiego i zgodnie z przedstawionymi przez niego założeniami wybudowano cmentarz, którego otwarcie datuje się na 1937 rok. Od tej pory nekropolia jest miejscem pochówku najbardziej zasłużonych poznaniaków, którzy znacząco wpłynęli na rozwój nauki i sztuki.
Dlaczego Cmentarz Sołacki nazywany jest najbardziej ekskluzywnym miejscem pochówków w Poznaniu? Powodów jest kilka – wystarczy choćby wspomnieć o przepięknej roślinności, która zdobi niewielkie alejki i okala groby słynnych naukowców, artystów i działaczy społecznych. Duże zróżnicowanie drzew i krzewów upodabnia cmentarz do parku, w którym można spokojnie oddać się refleksjom lub delektować się pięknem przyrody. Wszechobecną zieleń zawdzięczamy dyrektorowi Ogrodów Miejskich – Władysławowi Marcińcowi, który dokonał wyboru gatunków roślin posadzonych później na Cmentarzu Sołackim.
Ekskluzywność nekropolii wynika jednak przede wszystkim z tego, że jest ona miejscem pochówku najbardziej zasłużonych osób. Znajdują się tu więc groby wybitnych profesorów i rektorów poznańskich uczelni (aleja profesorska), ludzi nauki i sztuki oraz żołnierzy (mogiła żołnierzy Armii Czerwonej) i działaczy społecznych. Na Cmentarzu Sołackim spoczywają również duchowni – między innymi dominikanie, karmelici bosy i urszulanki. Miejsce spoczynku znalazły tu takie osobistości, jak: znany na całym świecie znawca pszczół – prof. Ludwik Sitowski, wybitny ekonomista – Edward Taylor, projektant poznański targów i kościołów – Stefan Cybichowski, malarz i witrażysta – Henryk Jackowski-Nostitz, psycholog i pionierka ruchu AA w Polsce – Maria Grabowska oraz słynny profesor prawa – Zygmunt Ziembiński. Na Cmentarzu Sołackim pochowano także wielu lekarzy, archeologów, geografów, botaników i historyków sztuki.
Nina Kinitz 23 czerwca 2009

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :