Józef Kozłowski

Józef Kozłowski

Kilka słów
Józef Kozłowski był polskim muzykiem, pianistą i kompozytorem, który urodził się w 1753 roku w Warszawie, natomiast zmarł w 1831 roku.
Przez większość swojego życia Józef Kozłowski był związany z Rosją. Był protegowanym Griorija Potiomkina. Ponadto był twórcą jednego z rosyjskich hymnów, a także stworzył, jako gatunek muzyczny, rosyjski romans. Ponadto był odpowiedzialny za rozpowszechnienie na carskim dworze poloneza.

Marta Kotas 2009.06.21

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :