Stanisław Serwaczyński

Stanisław Serwaczyński

W kilku słowach

Stanisław Serwaczyński był jednocześnie polskim skrzypkiem wirtuozem, kompozytorem, dyrygentem, solistą oraz koncertmistrzem Opery Budapeszteńskiej. Urodził się 16 października 1790 roku w Lublinie natomiast zmarł 30 listopada 1859 roku we Lwowie.

W okresie pomiędzy 1799 do 1805 roku uczył się w Szkole Wydziałowej w Lublinie, gdzie uczył się gry na skrzypcach i gry na fortepianie.

W 1810 roku wyjechał do Lwowa. Początkowo był członkiem orkiestry teatralnej, a niedługo później został mianowany na stanowisko koncertmistrza.
Z kolei dwa lata później powierzono mu stanowisko koncertmistrza wiedeńskiej orkiestry teatralnej, a od 1833 roku dyrygował Operą Budapeszteńską.
Do rodzinnego Lublina powrócił w 1847 roku, gdzie działał intensywnie na rzecz życia muzycznego miasta.
Stanisław Serwaczyński umarł we Lwowie, gdzie dawał swój ostatni koncert.

Marta Kotas 2009-06-26

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :