Jakub Gołąbek

Jakub Gołąbek

Życie
Jakub Gołąbek był polskim śpiewakiem i kompozytorem, który tworzył i żył w latach 1739 – 1789. Większość swojego życia spędził w Krakowie, gdzie pracował. Był związany z tamtejszym życiem muzycznym. Był jednym z członków kapeli Kościoła Mariackiego, a od 1774 roku pełnił funkcję śpiewaka w kapeli katedralnej. Natomiast w latach 1781-87 pełnił funkcję nauczyciela w szkole muzycznej W. Sierakowskigo. Dodatkowo uczestniczył w wielu koncertach i wydarzeniach muzycznych organizowanych właśnie przez Sierakowskiego.

Twórczość
Jeśli chodzi o dorobek muzyczny Jakuba Gołąbka składają się na niego cztery msze, offertorium Veni Sancte Spiritus, Partity C oraz pięć symfonii.

Marta Kotas 2009.06.20

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :