Jedno z najstarszych świąt maryjnych w Polsce – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.

Jedno z najstarszych świąt maryjnych w Polsce – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.

Dzień Matki Boskiej Zielnej to popularna nazwaświęta Wniebowzięcia Marii Panny. Jest to niewątpliwie jedno z najstarszych inajważniejszych świąt religijnych. Przypada ono 15 sierpnia. W kościele jestobchodzone od piątego wieku naszej ery. W Polsce i w krajach europejskich czcisię Matkę Boską Zielną jako patronkę ziemi. Wtedy też składa się Marii ofiary zdarów ziemi: kwiaty, warzywa, zioła.

Od początku VI wieku święto w Palestynie i Syriistało się wspomnieniem zakończenia życia ziemskiego Maryi. Obecnie uroczystośćta jest uroczystością obowiązującą, znaczy to ,że biskup ordynariusz odprawiaMszę Świętą za swoich diecezjan, a proboszcz za swoich parafian, wszyscy wierniduchowni i świeccy mają obowiązek uczestniczyć w Eucharystii. Uroczystość ta maswoją liturgiczną wigilię, podczas której celebruje się specjalną Mszę Świętą otajemnicy Wniebowzięcia.

Od końca dziesiątego wieku z uroczystościąWniebowzięcia łączy się błogosławieństwo ziół leczniczych . Zwyczaj tennawiązywał do starej tradycji wschodniej, która święto 15 sierpnia łączyła zbłogosławieństwem pól. W nawiązaniu do tego zwyczaju pisał o polskiej tradycjiZygmunt Gloger: „Z obchodem tym kościelnym, który rozmaite nosił nazwy, jak:Śmierć, Odpocznienia, Zaśnięcie i wreszcie Wniebowzięcia, łączy się w krajunaszym starodawny zwyczaj święcenia ziół polnych, które dziewczęta wiejskie,nazbierawszy dnia poprzedniego, przynoszą do świątyń, aby je kapłan przedwielkim ołtarzem poświęcił”. Uroczystość 15 sierpnia „dawniej obchodzona jakodzień Matki Bożej Dożynkowej , bo zgodnie z rolniczym kalendarzem „nawniebowzięcie pokończone żęcie” zawiera wiele treści teologicznych, kulturowycho obyczajowych. Właśnie tego dnia lud przynosząc wiązanki zbóż, owoców i roślindziękował  Matce Bożej Wniebowziętej zapomoc w ciężkiej pracy na roli, za opiekę nad ludźmi i ich plonami. Prawdę tępotwierdzały też legendy, jedna z nich mówi , że Matka Boża uciekając zDzieciątkiem do Egiptu pomogła napotkanemu rolnikowi w sianiu pszenicy . Siewbył cudowny i wspaniały. Rzucone w rolę ziarno od razu kiełkowało , rosło ibyło gotowa do żniwa.

Uroczystość Wniebowzięcia z pewnością umacnia  w nas nadzieję, że jako zbawieni znajdziemysię w domu Ojca w niebie. Wdzięczni Bogu i Jego Matce , przynosząc dopoświęcenia wiązanki kwiatów , roślin i zbóż, mamy nadzieję, że kiedyś, wwieczności Maryja przedstawi nas Bogu z naręczem dobrych uczynków, pięknegonaszego życia zgodnego z wyznawaną wiarą i dziesięciorgiem przykazań.

Dzień 15 sierpnia i dni sąsiednie są okresemszczególnie nasilonego ruchu pielgrzymkowego. W tym dniu obchodzone sąuroczyste odpusty w wielu znanych sanktuariach, takich jak częstochowska JasnaGóra, Góra Świętej Anny, a także Kalwaria Zebrzydowska. Pielgrzymki kończącesię w ten dzień należą do najbardziej rozpowszechnionych przejawów religijnościludowej w naszym kraju. Z niezwykłych uroczystości związanych ze świętemWniebowzięcia , niespotykanych w innych rejonach Polski słynie sanktuariumpasyjne w Kalwarii Zebrzydowskiej. Odbywa się tam duże widowisko religijne,które jest inscenizacją zarówno Zaśnięcia, jak i Wniebowzięcia NajświętszejMarii Panny.

A.K. 2011-09-17

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :