Jan Wański

Jan Wański

Zycie i twórczość
Jan Wański był polskim kompozytorem i skrzypkiem urodzonym w Wielkopolsce w 1762 roku, natomiast zmarł po 1821 roku. Był autorem oper: Pasterz nad Wisłą (ok. 1786) oraz Kmiotek (1786–87), a także utworów kościelnych, tańców i trzech symfonii.

Marta Kotas 2009-07-04

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :