Jacek Różycki

Jacek Różycki

Zycie
Jacek Różycki był polskim kompozytorem i kapelmistrzem urodzonym około 1635 roku w Łęczycy natomiast zmarł w Warszawie pomiędzy 30 czerwca 1703 roku a 31 grudnia.

Jak już zostało powiedziane wcześniej o jego życiu mamy jedynie szczątkowe informacje. I tak wiadomo np. że ok. 1645 roku Jacek Różycki został zaangażowany do kapeli Władysława IV Wazy. Był tam początkowo chłopcem – sopranistą. Dopiero po śmierci Bartłomieja Pękiela (1657 rok) objął stanowisko królewskiego kapelmistrza, które pełnił niemal do końca życia. Był kapelmistrzem u: Jana Kazimierza, Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Jana III Sobieskiego oraz Augusta II.
Poza działalnością muzyczną Jacek Różycki był również sekretarzem królewskim, a w październiku 1697 roku był kierownikiem polsko – saskiej kapeli królewskiej w Warszawie. Kiedy elektora saskiego – Augusta II wybrano królem przeniesiono go do Drezna, gdzie pełnił tę funkcję razem z Johannem Christophem Schmidtem.

Jacek Różyczki miał dwie żony: Zofię i Mariannę oraz troje dzieci: syna – Konstantego oraz dwie córki: Elżbietę i Franciszkę Juliannę.

Twórczość
Do najważniejszych kompozycji Jacka Różyckiego zaliczyć należy utwory takie jak: Ave sanctissima Maria. Concerto de BMV – sopran, skrzypce, organy; Confitebor – sopran, alt, tenor, bas, 2 skrzypiec, organy; Dixit Dominus a 9 vel 13 – sopran, alt, tenor, bas, sopran i/lub kornet, 2 skrzypiec, 2 violette, organy, ripieni: sopran, alt, tenor, bas, ad libitum: 2 cornettini, viola basowa, bombardo i/lub fagot; Exsultemus omnes. Concerto de Spiritu Sancto – 2 soprany, bas, organy; Fidelis servus et prudens. Motetto de quolibet Sancto – 2 soprany, alt, tenor, bas, 2 skrzypiec; organy, ad libitum: 2 skrzypiec; Iste sanctus. Concerto de Martyribus – alt, tenor, bas, 2 skrzypiec, viola da gamba, organy; Magnificata 9 vel 13 – sopran, alt, tenor, bas, 2 skrzypiec, 2 violette, violone, ripieni: sopran i/lub kornet, alt i/lub puzon, tenor i/lub puzon, bas i/lub puzon, ad libitum: 2 cornettini, viola basowa, bombardo i/lub fagot, violone grosso, organy; Magnificemus in cantico. Concerto de Sanctis – 2 soprany, bas, organy; O sydus Hispaniae. Concerto de Sancto Antonio – alt, tenor, 2 skrzypiec, organy; Salve Regina a 4, zachowany fragment głosu sopranowego, organy; Solemnitas est hodie – 5 głosów, 2 skrzypiec, organy; Missa concerta – sopran, alt, tenor, bas, 2 skrzypiec, organy; Litaniae de BVM – alt, 2 tenory, 2 skrzypiec, organy; hymny na sopran; Aeterna Christi munera; A solis ortu cardine; Aurora lucis rutilat; Chorus novae Jerusalem; De Sancto Stanislao Martyre; Exultet orbis gaudiis; Gaude coelestis civitas; Jesu corona celsior; Laetetur Sudermania; Laudes ad laudes iungite; O Maria stella maris; Omni die dic Mariae; Pius devotus humilis; Regina caeli. Cantio de BVM; Regina terrae; Sacris solemniis iuncta sunt gaudia; Salvatoris Mater pia; Salve decus humani generis; Tu es Mater; Verbum supernum prodiens; Missa – 4 głosy, 5 instrumentów, basso continuo; Missa – 5 głosów, 5 instrumentów, basso continuo; Missa a 13; Missa a 16; 2 Litaniae a 5; Litaniae de BVM cum Instrumentis a 7; Litaniae Breuissime – 2 soprany, alt, tenor, bas, 2 skrzypiec; Litaniae BMV ab 8 – 5 głosów, 3 instrumenty; Litaniae BMV a 5 Voc. et 3 Instr.; Litaniae a 8; Litaniae a 8 cum Ripienis; Litaniae a 9; Litaniae a 12; Vesperae integrae – 2 soprany, 2 alty, 2 tenory, 2 basy; De Dedica[ti]one Ecclesiae. Angularis lapis a 4; Ave suprema – 7 głosów; Dixit D[omi]nus – sopran, alt, tenor, bas, 2 skrzypiec; Dixit D[omi]nus – 2 soprany, alt, tenor, bas, 2 skrzypiec; Imperatrix a 8; Laetatus sum – sopran, tenor, bas, 2 skrzypiec; Laetatus sum – sopran, alt, tenor, bas, 2 skrzypiec; Laudate pueri – sopran, alt, tenor, bas, 2 skrzypiec; Magnificat – sopran, alt, tenor, bas, 2 skrzypiec; Concertus de Beata. Salve decus Patriae – alt, tenor, bas; Sub tuum praesidium – 6 głosów; Sonata di Legi a 6 oraz Sonata Cerviensciana Solo Violina.

Marta Kotas 2009-25-06

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :