Jacek Szczurowski

Jacek Szczurowski

Zycie i twórczość
Jacek Szczurowski był polskim kompozytorem urodzonym 18 sierpnia 1718, natomiast zmarł w 1773 roku.
Szczurowski był członkiem zakonu jezuitów w Kaliszu, gdzie otrzymał święcenia kapłańskie (1737). Był w ośrodkach jezuickich w Kaliszu, w Krośnie, w Gdańsku, w Toruniu, w Krakowie, w Jarosławiu oraz w Poznaniu.

Do najważniejszych kompozycji autorstwa Szczurowskiego zaliczyć należy przede wszystkim utwory takie jak antyfony Ave Regina i Salve Regina, Introitus; koncerty kościelne Dziecino Boże, Infans pusille, Sub Tuum praesidium, Vanitas vanitatum, Vota mea; 9 litanii, motety (m.in. De Beata M., De Deo, Veni Creator, De Sanctis, Confessio et pulchritudo); 4 msze (m.in. Missa Emmanuelis), psalmy, Magnificat, Vesperae, utworów orkiestrowych oraz symfonii.

Marta Kotas 2009-07-03

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :