Jan Karol Gall

Jan Karol Gall

Zycie
Był polskim kompozytorem i dyrygentem, który żył w latach 1856-1912. Urodził się w Warszawie 18 sierpnia 1856 natomiast zmarł 30 października 1912 we Lwowie.
Poza działalnością typowo muzyczną Gall był również recenzentem muzycznym i pedagogiem. Naukę rozpoczął w konserwatorium wiedeńskim, a także w monachijskiej Musikakademie.
W latach 1891 – 1895 uczył śpiewu w Konserwatorium w Krakowie. Po ukończeniu pracy tam przeprowadził się do Lwowa, gdzie spędził resztę życia. Po śmierci pochowano go na cmentarzu Łyczakowskim.

Twórczość
Jan Karol Gall swoją twórczość prezentował zarówno w Polsce jak i w Lipsku, Weimarze i we Lwowie. Jest autorem przeszło 90 pieśni solowych i ponad 400 chóralnych. W swoich utworach łączył zarówno tradycje narodowe jak i włoskie i niemieckie elementy.
Do jego najważniejszych kompozycji zaliczyć można utwory o tytułach: „Dziewczę z buzią jak malina”, „Gdybym był młodszy dziewczyno”, „Czarowna cicha noc majowa”, kolędy „Mizerna cicha”, chóralne opracowania pieśni ludowych. Ponadto jest autorem opery Barkarola, a także kantaty i miniatury fortepianowe.

Marta Kotas 2009.06.20

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :