Michał Świerzyński

Michał Świerzyński

Zycie
Michał Świerzyński był polskim kompozytorem i dyrygentem urodzonym w Krakowie 25 października 1868 roku, natomiast zmarł 30 czerwca 1957 roku.
Swoją edukację muzyczną rozpoczął w 1880 roku kiedy to pobierał lekcje gry na fortepianie u Jana Drozdowskiego oraz Antoniego Płacheckiego. Natomiast od roku 1888 roku podjął naukę w Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego w Krakowie, gdzie studiował teorię muzyki oraz kompozycji. Studia z zakresu kompozycji kontynuował również później w Warszawie i w Pradze.
Poza pracą kompozytorską pracą również kierował chórami w Krakowie, a także pełnił funkcję dyrygenta we lwowskiej Orkiestrze, która działała przy tamtejszej Operze (1906 – 1908). Dodatkowo w latach 1908 – 1930 był również w wykładowcą teorii i gry na fortepianie w Muzycznym Konserwatorium w Krakowie, a także prowadził również Chór Akademicki. Po zakończeniu współpracy z krakowską uczelnią przeniósł się do Poznania, gdzie w latach 1930 – 1936 pełnił funkcję profesora w Wielkopolskiej Szkole Muzycznej. Po zakończeniu pracy na poznańskiej uczelni Świerzyński przeniósł się do Warszawy, gdzie pracował jako dyrygent Chóru Kolejowego i Zbrojowni.
Kiedy zakończyła się druga wojna światowa pełnił funkcję dyrektora III Oddziału Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie. Dodatkowo był również nauczycielem śpiewu w Liceum Pedagogicznym w Łodzi.

Twórczość

Michał Świerzyński tworzył zarówno utwory orkiestrowe, utwory kameralne, fortepianowe, na chór a cappella, utwory na głos i fortepian, wokalno – instrumentalne oraz utwory sceniczne. Spośród wielu kompozycji do najważniejszych zaliczyć można przede wszystkim: Symfonia nr 1, Symfonia nr 2, Symfonia nr 3, Symfonia nr 4, Symfonia nr 5, Symfonia nr 6, Koncert skrzypcowy, Koncert fortepianowy, Marsz żałobny na sprowadzenie zwłok Słowackiego, Elegia, poemat symfoniczny, Krakowiak, Oberek, Legenda na skrzypce i orkiestrę, Uwertura podhalańska (1948), Utwory na małą orkiestrę (1948), Cztery utwory na skrzypce i fortepian, Mazurek na skrzypce i fortepian, Sen artysty na kwintet fortepianowy, Romanza na kwintet fortepianowy, Z łąk i pól na kwartet smyczkowy, Sonatina na flet, obój i fagot (1957), 7 kwartetów na 3 skrzypiec i fortepian, 4 tria fortepianowe, Mała suita na fortepian, Quatre études mélodiques na fortepian, Pszczółka na fortepian, Melodie ludowe dla dzieci na fortepian, Melodie żydowskie na fortepian, Capriccio E-dur na fortepian, Preludium G-dur na fortepian, Motywy tatrzańskie na fortepian, Petite suite all’antico na 2 fortepiany, Suita pasterska na 2 fortepiany, Suita baletowa na 2 fortepiany, Miniatury, suita na 2 fortepiany, Utwory pedagogiczne dla młodych pianistów na 2 fortepiany, Krakowiak na chór mieszany, Piosenka, kołysanka na chór mieszany oraz kwartet solowy, Przywiozłem z miasteczka, melodia ludowa na chór męski, U studni na chór mieszany, W polu ogródeczek na chór męski, Wstydzę się na chór mieszany, Żabki, humoreska na chór męski, Śniła mi się, śniła, Z tobą aniele… (Romanza), Trzy pieśni do słów św. Teresy, Kantata „Mickiewiczowska” na głosy solowe, chór mieszany i orkiestrę, Kantata „Kościuszkowska” na chór męski i orkiestrę, Hymn polski, kantata, Misterium Bożego Narodzenia, kantata, Boże Narodzenie, oratorium, Suita na chór mieszany i orkiestrę (1948), Zosia, opera, Trójgraniasty kapelusz, opera, Czar munduru, operetka, Ksenia, opera (1895), Nocleg w Apeninach, opera buffa (1922), Książę ordynat czyli Powrót do Ojczyzny, opera (1929) oraz Sen artysty, balet-pantomima (1930).

Marta Kotas 2009-07-04

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :