Felicjan Szopski

Felicjan Szopski

Felicjan Szopski był polskim kompozytorem, pianistą i krytykiem muzycznym urodzonym 5 czerwca 1865 roku w Krzeszowicach, natomiast zmarł 28 września w Warszawie.

Muzyki uczył się w Krakowie, w Warszawie, w Berlinie oraz w Lipsku.
Poza pracą kompozytorską Felicjan Szopski był również profesorem na uczelniach muzycznych w Krakowie i w Warszawie.

Dodatkowo był także pracownikiem administracji państwowej, a konkretnie kierownikiem działu estetycznego w Kwartalniku Muzycznym (1918 – 1929).
Do jego najważniejszych kompozycji zaliczyć należy przede wszystkim liczne utwory fortepianowe (Bagatelles), pieśni na głos i fortepian, utwory chóralne, Preludium Symfonicznego, trzyaktowa opera Lilie, opera Eros i Psyche wg dramatu Jerzego Żuławskiego (1915, partytura zaginęła), a także liczne opracowania pieśni ludowych z ziemi krakowskiej.

Marta Kotas 2009-07-06

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :