Henryk Pachulski

Henryk Pachulski

Zycie i twórczość
Henryk Pachulski był polskim kompozytorem i pianistą urodzonym w Łazach (niedaleko Siedlec) 4 października 1859 roku natomiast zmarł w Moskwie w 1921 roku.

Początkowo Henryk Pachulski uczył się w warszawskim Instytucie Muzycznym, jednak po kilku latach przeniósł się do konserwatorium moskiewskiego, gdzie uczył się w latach 1880 – 1885. Po ukończeniu studiów pracował na uczelni, gdzie prowadził klasę fortepianu, a także był przez wiele lat profesorem.

Do najważniejszych utworów autorstwa Henryka Pachulskiego zaliczyć możemy przede wszystkim utwory takie jak: Suity na orkiestrę, Méditation na orkiestrę smyczkową, Fantazję polską na fortepian i orkiestrę, utwory wiolonczelowe, fortepianowe ( w tym m.in.: preludia, etiudy, 2 sonaty, polonezy, mazurki, walce), pieśni na głos i fortepian oraz liczne transkrypcje fortepianowe na 4 ręce utworów Piotra Czajkowskiego.

Marta Kotas 2009-06-26

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :