Drewniany kościółek we Lgowie.

Drewniany kościółek we Lgowie.


Jeszcze do
niedawna sądzono, iż historia niepozornej wsi leżącej w powiecie jarocińskim na
północ od Żerkowa sięga lat 1400-1300 przed naszą erą – z tego okresu pochodzą
bowiem najstarsze ślady osadnictwa na terenie Lgowa. W latach 70. XX wieku
okazało się jednak, że pierwsi osadnicy przebywali tu już w epoce brązu.
Pozostawili oni po sobie między innymi ziemianki wraz z paleniskiem oraz
rozmaite ozdoby i przedmioty użytkowe. Informacja o Lgowie pojawiła się również
w zapiskach wybitnego średniowiecznego kronikarza – Jana Długosza.

Na przełomie wieków wieś wielokrotnie zmieniała właścicieli, aż w
końcu, w 1784 roku przeszła w posiadanie rodu Gorzeńskich herbu Nałęcz. Familia
Gorzeńskich na stałe związała się z regionem. W skład rodowego majątku wchodził
między innymi nieistniejący już dwór we Lgowie (jego pozostałością są resztki
bramy oraz park) i pałac w Śmiełowie, w którym swego czasu przebywali wybitni
Polacy – Adam Mickiewicz, Henryk Sienkiewicz i Jan Ignacy Paderewski.

Część członków familii Gorzeńskich została pochowana w murowanej
kaplicy dobudowanej do kościoła Narodzenia Najświętszej Marii Panny we Lgowie,
a pozostali spoczywają na przykościelnym cmentarzu.

Zabytkowa
świątynia jest ważnym obiektem nie tylko dla osób chcących bliżej poznać
historię rodu Gorzeńskich, lecz dla wszystkich miłośników drewnianej
architektury sakralnej. Niewielki kościół został wybudowany najprawdopodobniej
w XVII wieku. Początkowo jego bryła składała się w całości z drewna układanego
zgodnie z zasadami konstrukcji zrębowej. Stan ten trwał aż do pierwszej połowy
XIX wieku, kiedy to dobudowano do kościoła murowaną kruchtę oraz wzniesiono
kaplicę na polecenie Hieronima Gorzeńskiego. W części drewnianej zachowała się
oryginalna barokowa wieżyczka z sygnaturką, dzięki której łatwo można odnaleźć
kościół pośród pól i wiejskich zabudowań Lgowa.

Wewnątrz
jednonawowej świątyni znajduje się ołtarz główny z późnogotyckimi rzeźbami wyobrażającymi
postać Matki Boskiej z Dzieciątkiem w otoczeniu świętych. Warto również zwrócić
uwagę na wczesnobarokowe ołtarze boczne z Madonną i Chrystusem Ukrzyżowanym,
które przyciągają wzrok bogatą ornamentyką roślinną. Ostatni, utrzymany w stylu
klasycystycznym ołtarz mieści się w kaplicy Gorzeńskich. Do innych
wartościowych zabytków z lgowskiego kościoła zalicza się także późnogotycką
chrzcielnicę, która stoi w kruchcie oraz krucyfiks procesyjny z XVI wieku.
Niegdyś można tu było podziwiać również drewniane tabernakulum, którego
powstanie datuje się na ok.1500 rok, teraz jednak zostało ono przeniesione do
gnieźnieńskiego Muzeum Archidiecezjalnego.

Nina
Kinitz 26 marca 2010

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :