Zbigniew Ciechan

Zbigniew Ciechan

Zycie
Zbigniew Ciechan jest polskim kompozytorem, pianistą i aranżerem, który urodził się 9 listopada 1929 roku w Bystromowicach (w ZSRR).
Początkowo uczył się w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu, by później kontynuować naukę w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie, którą z kolei ukończył w 1962 roku.

Jeszcze w czasie studiów, w 1961 roku kierował studenckim kabaretem muzycznym „Stodoła” (do 1966 roku). Dodatkowo prowadził również zespół Alibabki (1964), a w latach 1966 – 1970 kierował Zespołem Artystycznym Wojska Polskiego „Granica”.

Poza działalnością muzyczną, przez długi okres czasu współpracował z Redakcją Muzyki dla Dzieci Polskiego Radia, gdzie tworzył różnego rodzaju audycje dydaktyczne oraz popularyzatorskie.
Zajmował się również działalnością dydaktyczną i pracował w Akademii Muzycznej w Warszawie, gdzie prowadził wykłady z aranżacji oraz w Instytucie Wychowania Muzycznego przy Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach, gdzie uczył przedmiotów muzycznych. Zbigniew Ciechan był także redaktorem pisma „Wychowanie Muzyczne w Szkole”, a także uznawany jest za autora pierwszego w kraju podręcznika aranżacji muzyki rozrywkowej „Aranżacja” (Warszawa 1970). Poza tą publikacją ma na swoim kącie takie książki jak: „Nauczyciel i twórczość muzyczna uczniów” (1990), „Zabawy z echem. Od melodii do aranżacji” (Warszawa 1990) czy „Grająca klawiatura. Melodie na keyboard” ( Warszawa 1992).

Nagrody
Zbigniew Ciechan za swoją twórczość otrzymał wiele nagród, a do najważniejszych z nich zaliczyć możemy przede wszystkim: Nagrody Polskiego Radia (1963, 1965, 1971, 1973), nagrodę specjalną na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, Srebrny Pierścień na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu (1971), Nagrodę Związku Kompozytorów Polskich (1977) oraz Nagrodę Prezesa Rady Ministrów (1983).

Twórczość
Pieśń o nocy czerwcowej (Noctes aninenses) na mezzosopran, narratora i orkiestrę smyczkową (1962), Zasłony, kantata na sopran, baryton, narratora, chór mieszany i małą orkiestrę symfoniczną (1963), Ekstrema 63 na gitarę basową i dwie orkiestry symfoniczne (1963), Kwartet smyczkowy w dwóch częściach (1964), Świątek przydrożny (Le Christe en bois) na narratora i orkiestrę kameralną (1964), Kwartet smyczkowy w dwóch częściach nr 2 (1964), O tym powiedzieć dzisiaj chcemy [wersja I] na chór mieszany i fortepian (1965), O tym powiedzieć dzisiaj chcemy [wersja II] na chór mieszany i małą orkiestrę symfoniczną (1965), O tym powiedzieć dzisiaj chcemy [wersja III] na chór dziecięcy i zespół instrumentalny (1965), Suita olimpijska (Meksyk 65) [wersja I] na małą orkiestrę symfoniczną (1965), Suita olimpijska (Meksyk 65) [wersja II] na wielką orkiestrę dętą symfoniczną (1965), Hiroshima mon amour [wersja I] na alt i małą orkiestrę symfoniczną (1966), Hiroshima mon amour [wersja II] na alt i zespół instrumentalny (1966), Hiroshima mon amour [wersja III] na głos i fortepian (1966), L’âme du vin (Przy winie) [wersja I] na głos żeński i małą orkiestrę symfoniczną (1966), L’âme du vin (Przy winie) [wersja II] na głos żeński i zespół instrumentalny (1966), L’âme du vin (Przy winie) [wersja III] na głos żeński i fortepian (1966), L’âme du vin (Przy winie) [wersja IV] na głos żeński i mały zespół taneczny (1966), Kwintet fortepianowy w trzech fragmentach (1966), Amoroso [wersja I] na alt i zespół instrumentalny (1967), Amoroso [wersja II] na głos i fortepian (1967), Ricercar na organy (1967), Antipodes for chamber ensemble [na zespół kameralny] (1967), Tryptyk na altówkę i zespół smyczkowy (1967), Eufonia na organy (1968), Podróże, obrazek sceniczny (1968), Zielony brzegu Odry [wersja I], mała kantata na baryton solo, chór mieszany i małą orkiestrę symfoniczną (1969), Zielony brzegu Odry [wersja II], mała kantata na głos i fortepian (1969), Antytezy na flet, fortepian, altówkę i wiolonczelę (1969), Toccata na organy (1969), Kwintet na flet, trio smyczkowe i fortepian (1971), Angela, balet w jednym akcie (1971), Passacaglia (alla polacca) na orkiestrę (1972), Dokąd zaszła dzieweczka [wersja I], obrazek sceniczny (śpiewogra z tańcami) na głosy solowe, chór męski i małą orkiestrę symfoniczną (1972), Dokąd zaszła dzieweczka [wersja II], obrazek sceniczny (śpiewogra z tańcami) na głos, chór i fortepian (1972), Warszawskie kuranty, śpiewogra (musical) dla młodzieży (1978), Antithesis for chamber orchestra (1979), Dzieci w Cyrku, widowisko muzyczne (piosenki i tańce) (1979), Czas pracy [wersja I], śpiewogra dla młodzieży (1979), Czas pracy [wersja II], śpiewogra dla młodzieży (1979), Marsz jubileuszowy [wersja I] na wielką orkiestrę dętą (1979), Marsz jubileuszowy [wersja II] na instrument solowy i fortepian (1979), Scherzino na skrzypce i orkiestrę kameralną (1980), Niewesołe miasteczko, obrazek sceniczny (1981), Diabeł tanecznik, komedia baletowa (1985), Suite nr 2 na skrzypce i altówkę (1986), Gayo na flet, fortepian, perkusję i małą orkiestrę smyczkową (1986), Taniec chorałowy na zespół instrumentalny (1987), Kwartet smyczkowy w dwóch częściach nr 3 (1989), Deszczowy wiersz na flet, fortepian, perkusję i małą orkiestrę smyczkową (1989), Dwie pieśni do słów Anny Bernat [wersja I] na chór mieszany a cappella (1991), Dwie pieśni do słów Anny Bernat [wersja II] na głos i fortepian (1991), Capriccio na dwoje skrzypiec i fortepian (1991), Opowiadania dźwiękowe (Obrazki dziecięce) na narratora i orkiestrę kameralną (1992), Toccatina na gitarę (1992), Mattinata – Przedświt na fortepian (1993), Rondino na skrzypce i fortepian (1994), Spotkanie z choinką [wersja I] na narratora, głosy solowe, chór, zespół taneczny i zespół instrumentalny (1995), Spotkanie z choinką [wersja II] na głos, chór i fortepian (1995), Po zbożopławnej sztyrując Wiśle… na chór męski a cappella (1995), Quatre pieces filigranées pour violino solo (1995), Podróż dookoła globusa, rondo instrumentalne, kreacja sceniczna z improwizacją (1995), Miniatury sceniczne dla dzieci młodszych [wersja I] na narratora, głosy solowe, chór, zespół taneczny i zespół instrumentalny (1995-97), Miniatury sceniczne dla dzieci młodszych [wersja II] na głos, chór i fortepian (1995-97), Gdy dorosnę [wersja I] na narratora, głosy solowe, chór, zespół taneczny i zespół instrumentalny (1996), Gdy dorosnę [wersja II] na głos, chór i fortepian (1996), Fuga quasi fantasia per violino solo (1996), Kot w butach, opera dla dzieci i młodzieży w 1 akcie (1997), Babcia, Dziadek i Koziołek [wersja I] na narratora, głosy solowe, chór, zespół taneczny i zespół instrumentalny (1997), Babcia, Dziadek i Koziołek [wersja II] na głos, chór i fortepian (1997), Gdy wszyscy wziemięwzięci…, poemat symfoniczny (1997), Gdzie jest ta pieśń…, obrazek sceniczny (1997), Kasztanowy bal [wersja I] na narratora, głosy solowe, chór, zespół taneczny i zespół instrumentalny (1997), Kasztanowy bal [wersja II] na głos, chór i fortepian (1997), Concertino (alla rustica) per archi (1998) oraz Fantazja jubileuszowa na skrzypce i fortepian (1999).

Marta Kotas 2009-07-07

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :