Wybitny humanista – Jerzy Liban

Wybitny humanista – Jerzy Liban

Kilka szczegółów
O życiu Jerzego Libana wiemy stosunkowo niewiele. Okres jego życia zamyka się w datach: 1464 – 1546. Jednak są one wyznaczone jedynie w przybliżeniu. Wiadomym jest, że studiował początkowo na Uniwersytecie w Krakowie (1494-1495). Później podobno kontynuował studia w Kolonii. Do Krakowa wrócił w 1501 roku, gdzie w 1511 ostatecznie otrzymał tytuł magistra. W roku 1511 oraz w 1513 roku prowadził wykłady na Uniwersytecie poświęcone traktatom Mancinellego dotyczące metryki Cycerona. Następnie w roku 1520 był wykładowcą gramatyki greckiej. Trzeba tutaj jeszcze wspomnieć, że inni wykładowcy nie darzyli spolegliwego Libana zbytnią sympatią, dlatego też prowadził tak niewiele zajęć na uczelni. Oczywiście do pewnego stopnia wynikało to również z tego, że greka nie była w tamtym okresie popularna ze względu na rozwijający się ruch reformatorski. Równolegle z pracą na uczelni Liban intensywnie udzielał się w działającej przy Kościele Mariackim szkole parafialnej. Początkowo pełnił tam funkcję kantora, a następnie, od roku 1514 był rektorem i uczył muzyki, greki i zasad prozodii łacińskiej, która była przydatna podczas recytacji tekstów literackich (chodziło przede wszystkim o właściwe wyczuwanie akcentu, iloczasu i intonację). Jednak na skutek reformacji Liban musiał zrezygnować z tej funkcji w 1522 roku.
Do pracy na Uniwersytecie powrócił dopiero w 1528 roku dzięki wpływom biskupa krakowskiego Piotra Tomickiego

Traktaty i kompozycje
Jego dzieła zostały zapisane tylko w dwóch napisanych przez niego traktatach poświęconych muzyce: De accentuum ecclesiasticorum exquisita ratione oraz De musicae laudibus oratio . Zachowały się tam takie utwory polifoniczne jak: psalm In exitu Israel de Aegypto , opera omnia Ortus de Polonia oraz osiem magnifikatów.
Inne jego utwory muzyczne to: Lectio de Rege Sigismundo , Oratio pro Rege Sigismundo
Łącznie jego dorobek kompozytorski to 16 prac wydanych w latach 1522 – 1545.

Marta Kotas 2008.10.11

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :