Muzyk i teoretyk – Sebastian z Felsztyna

Muzyk i teoretyk – Sebastian z Felsztyna

Kariera dzięki mecenatowi
Sebastian Felsztyńczyk (z Felsztyna) (1485r. Felsztyn – ok. 1544 – Sanok) rozpoczął swoją edukację dzięki protekcji i opiece rodu Herburtów. Co ciekawe za granicą jest znany bardziej jako Sebastian Herburt.
Na samym początku Sebastian z Felsztyna pobierał nauki w Przemyślu, gdzie ukończył wydział teologiczny. Kolejne studia podjął na Akademii Krakowskiej, gdzie studiował muzykę na wydziale sztuk wyzwolonych. Studia ukończył w 1509 roku pod kierownictwem Jerzego Libana i Henryka Fincka otrzymując tytuł bakałarza.
Jak już wcześniej zostało wspomniane Sebastian z Felsztyna kształcił się również na wydziale teologicznym, który ukończył ok. 1528 roku kiedy to uzyskał święcenia kapłańskie. Początkowo był wikarym, a później proboszczem w swojej rodzinnej parafii w Felsztynie. Być może później przeniesiono go do Przemyśla jednak nie jest to pewne. Od roku 1536 pełnił funkcję wikarego później proboszcza w parafii pod wezwaniem św. Michała w Sanoku. Najprawdopodobniej pozostał już tam, aż do śmierci.
Mimo, że zakończył edukację nadal mógł liczyć na wsparcie finansowe ze strony Mikołaja Herburta Odnowskiego. Dzięki niemu założył szkołę muzyczną. Sebastian z Felsztyna przygotowywał dla Herburta liczne kompozycje muzyczne. Dodatkowo mimo tego, że był duchownym nie zerwał kontaktów artystycznych z Krakowem. Wciąż jeździł tam, aby zaprezentować swoje kolejne dzieła, a aż trzy z jego utworów zostały na stałe wprowadzone do repertuaru Kapeli Rorantystów.

Dzieła różne
Ten renesansowy twórca zasłyną przede wszystkim jako autor podręcznika Opusculum musice compilatur noviter , który opisywał podstawowe zasady śpiewu liturgicznego. Dodatkowo do jego dzieł należy zaliczyć liczne traktaty teoretyczne dotyczące takich zagadnień jak chociażby wielogłosowość czy notacja menzuralna. Do ważniejszych trzeba tutaj zaliczyć traktaty: Opusculum musice mensuralis , Modus regulariter accentuandi lectiones , De musica dialogi , Opusculum musices noviter congestum , Direciones musicae ad cathedalis ecclesia Premislensis usum czy De inventoribus musicae .
Sebastian z Felsztyna nie był tylko teoretykiem. Dzięki swoim kompozycjom zasłyną jako jeden z najwybitniejszych kompozytorów renesansowych. Zajmował się głównie komponowanie wokalnej muzyki religijnej, a jego motety są jednymi z najstarszych przykładów czterogłosowej polifonii w Polsce. Do jego najważniejszych kompozycji należy zaliczyć: Alleluja ad rorate cum prosa Ave Maria , Alleluja felix es sacra virgo Maria , Popule meus czy Prosa ad Rorate .

Marta Kotas 2008.10.12

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :