Władysław Żeleński

Władysław Żeleński

Dużo nauki
Władysław Żeleński urodził się 6 lipca 1837 roku w podkrakowskich Grodkowicach natomiast zmarł 23 stycznia 1921 roku w Krakowie.
Na początku nauki gry na fortepianie pobierał u Kazimierza Wojciechowskiego, a później u Jana Germasza. Natomiast kompozycji uczył się u Franciszka Mireckiego. Dodatkowo podjął studia filozoficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 1859 roku naukę gry na fortepianie kontynuował u Alexandra Dreyschocka. Z czasem zaczął się również uczyć gry na organach i kompozycji u czeskiego twórcy Josefa Krejčiego w Pradze. Na tamtejszym Uniwersytecie Karola ukończył filozofię i w 1862 roku uzyskał tytuł doktora filozofii. Następnie w roku 1866 roku studiował kompozycję u Napoleona Henri Rebera w Narodowym Konserwatorium Muzycznym natomiast miedzy 1868 a 1870 roku studiował kompozycję pod kierunkiem Bertolda Damckego.

Po studiach
Kiedy wrócił ze studiów zza granicy początkowo osiadł w Krakowie, gdzie debiutował koncertem kompozytorskim w styczniu 1871 roku. Później przeniósł się do Warszawy, gdzie w latach 1872 – 1878 pełnił funkcję profesora harmonii i kontrapunktu w Instytucie Muzycznym. następnie został mianowany dyrektorem artystycznym Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, gdzie zorganizował i przez dwa lata prowadził wraz z Władysławem Wiślickim amatorski chór mieszany.
W roku 1881 występował jako dyrygent koncertów symfonicznych w Krakowie. Na początku do 1885 roku w Orkiestrze Miejskiej, później orkiestry amatorskiej Towarzystwa Muzycznego.
Żeleński był pomysłodawcą powstałego w 1887 roku Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego. Był on tam dyrektorem, a funkcję tę pełnił aż do śmierci. Dodatkowo prowadził zajęcia z gry na organach, a także wykładał teorię muzyki.

Twórczość
Kompozycje Władysława Żeleńskiego to ponad 70 utworów. Jego dzieła to m.in. 5 kwartetów smyczkowych, sekstet, tria, kwartet fortepianowy i inne utwory na fortepian lub fortepian i skrzypce, liczne utwory organowe np. Koncert fortepianowy Es – dur , pieśni i opery: Konrad Wallenrod , Goplana , Janek oraz Stara Baśń . Żeleński stworzył również kilka utworów orkiestrowych w tym m.in. uwertury: W Tatrach i Echa leśne .

Marta Kotas 2008.10.12

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :