Witold Maliszewski

Witold Maliszewski

Zycie i twórczość
Witold Maliszewski był polskim kompozytorem i pedagogiem, który urodził się w Mohylewie, 20 sierpnia 1873 roku natomiast zmarł 18 sierpnia 1939 roku w Zalesiu pod Warszawą.

Początkowo uczył się w Petersburgu, gdzie studiował kompozycję. W tym samym czasie również prowadził wykłady w konserwatorium w Odessie (1908-1921), a także kilkakrotnie w Warszawie (1921-1925 oraz w latach 1931-1939).
Dodatkowo w okresie pomiędzy 1925 a 1927 pełnił funkcję dyrektora w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym, a także w Wyższej Szkole Muzycznej im. Fryderyka Chopina. Natomiast od roku 1927 był przewodniczącym jury Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego.
Warto tutaj również wspomnieć, że od 1928 roku Witold Maliszewski uczył się kompozycji u W. Lutosławskiego. Początkowo pobierał prywatne lekcje, natomiast od 1932 roku uczęszczał na jego zajęcia w Konserwatorium Warszawskim.
Jako ciekawostkę może stanowić fakt, że w 1928 roku, w Genewie, Witold Maliszewski otrzymał nagrodę w konkursie na dokończenie Symfonii h-moll Schuberta.
Jeśli chodzi o twórczość Witolda Maliszewskiego trzeba tutaj powiedzieć, że artysta był kompozytorem mocno konserwatywnym, a w jego utworach widać widoczne wpływy rosyjskiego neoromantyzmu. Wśród dzieł Witolda Maliszewskiego znajdziemy m.in. 5 symfonii, 3 kwartety smyczkowe, balety Boruta i Syrena, Requiem (1930), Missa Pontificalis (1930), Koncert b-moll na fortepian i orkiestrę (1938), Kwintet smyczkowy d-moll oraz Wielka kantata biblijna.

Marta Kotas

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :