Eugeniusz Pankiewicz

Eugeniusz Pankiewicz

Eugeniusz Pankiewicz był polskim kompozytorem i pianistą, który urodził się w Siedlcach 15 grudnia 1857 roku, natomiast zmarł 24 grudnia 1898 roku w Tworkach, niedaleko Warszawy.
W 1863 roku zamieszkał w Lublinie. Uczył się w tamtejszym gimnazjum oraz uczył się gry na fortepianie. Po dwunastu latach razem z rodziną przeprowadził się do Warszawy, gdzie rozpoczął naukę w Instytucie Muzycznym. Kiedy ukończył szkołę wyjechał do Petersburga, gdzie dalej uczył się gry na pianinie (1877 lub 1878). Następnie wyjechał na kilka miesięcy do Moskwy. Po powrocie z Moskwy, ok. 1880 roku wrócił do Warszawy, gdzie w Instytucie Muzycznym uczył się kompozycji.
Od 1883 roku zaczął prowadzić zajęcia z fortepianu w Instytucie Muzycznym oraz Instytucie Maryjskim.
Poza pracą dydaktyczną w dalszym ciągu występował jako solista i kameralista w Warszawie, w Łodzi, w Lublinie, w Piotrkowie i w innych miastach w Polsce.
W 1894 roku uległ załamaniu nerwowemu, które wywołała ciężka choroba.

Twórczość
Do ważniejszych kompozycji autorstwa Eugeniusza Pankiewicza zaliczyć należy przede wszystkim utwory takie jak: Temat i wariacje f-moll na kwartet smyczkowy; Menuet D-dur op. 1 nr 1; Humoresque B-dur op. 1 nr 2; Trois feuilles d’album op. 2; Mazurek E-dur op. 3 nr 1; Mazurek a-moll op. 3 nr 2; Chaconne C-dur op. 4 nr 1; Menuet F-dur op. 4 nr 2; Gawot Fis-dur op. 4 nr 3; Variations et fugue sur un thEme original A-dur op. 7; Preludium na temat kolędy „Gdy się Chrystus rodzi” F-dur op. 8 nr 1; Valse scherzo A-dur op. 8 nr 2 [nieukończony]; Humoresque A-dur op. 8 nr 3; Krakowiak-Fantazja e-moll op. 9 nr 1; Krakowiak Des-dur op. 9 nr 2; A la cracovienne Fis-dur op. 9 nr 3; Variations sur un thEme original D-dur op. 10; Improwizacja B-dur op. 11 nr 1; Improvisation h-moll op. 11 nr 2 [nieukończony]; Menuet Des-dur op. 12 nr 1; Burlesque Fis-dur op. 12 nr 2; Mazurek F-dur
Mazurek es-moll; Valse brillante Es-dur; Deux valses; Allegro; Fugue cis-moll; Deux melodies; Pensée fugitive h-moll; Prélude; Romance d-moll; Walce salonowe C-dur; Oj, Janie, Janie op. 16 nr 1 na 2-głosowy chór żeński i fortepian, słowa Bohdan Zaleski; Dumka op. 16 nr 2 na 2-głosowy chór żeński i fortepian, słowa Bohdan Zaleski; Grzędy rutą osnute op. 16 nr 3 na 2-głosowy chór żeński i fortepian, słowa Józef Kościelski; Wieją wiatry op. 16 nr 4 na 2-głosowy chór żeński i fortepian, słowa Józef Kuczyński; Noc wiosenna op. 16 nr 5 na 2-głosowy chór żeński i fortepian, słowa Józef Kuczyński; Barkarola op. 17 na tenor lub sopran solo, chór męski i fortepian, słowa Adam Asnyk; Sześć pieśni weselnych ludowych polskich op. 18, suita na 2 głosy żeńskie lub chór żeński i fortepian na 4 ręce; Ballada op. 21 na sopran i alt solo, chór mieszany i fortepian, słowa Or-Ot; Huczy woda op. 5 nr 1, słowa Adam Asnyk; Tyś jak ten kwiatek op. 5 nr 2, słowa Heinrich Heine; O zmroku niebios op. 5 nr 3, słowa Heinrich Heine; Uśniej, Dziecię Święte op. 5 nr 4, słowa Stanisław Grochowski; Sonet I „Jednego serca” op. 6 nr 1, słowa Adam Asnyk; Sonet II „Kiedym cię żegnał” op. 6 nr 2, słowa Adam Asnyk; Kochaneczko, oczki moje op. 14 nr 1, tekst ludowy; Rutko moja, rutko op. 14 nr 2, tekst ludowy; Na podolu biały kamień op. 14 nr 3, tekst ludowy; Jasio konie poił op. 14 nr 4, tekst ludowy; Gdzież to jedziesz, Jasiu op. 14 nr 5, tekst ludowy; Graj, pastuszku, graj op. 14 nr 6, tekst ludowy; A jak ci ja będę op. 14 nr 7, tekst ludowy; Na gałęzi mi się ptaszki kołysały op. 14 nr 8, tekst ludowy; Pod oknem op. 19 nr 1, słowa Michał Bałucki; Poranek op. 19 nr 2, słowa Michał Bałucki; Westchnienie op. 19 nr 3, słowa Michał Bałucki; Na dobranoc op. 19 nr 4, słowa Michał Bałucki; Na przebłaganie op. 19 nr 5, słowa Michał Bałucki; W tęsknocie op. 19 nr 6, słowa Michał Bałucki; Gdy ostatnia róża zwiędła, słowa Adam Asnyk; Szczęśliwa młodość, słowa Adam Asnyk; Zwiędły listek, słowa Adam Asnyk; Góral, słowa Michał Bałucki; Über die Berge (Słoneczko zaszło), słowa Heinrich Heine; Dzwonek, słowa Maria Ilnicka; Matka do swego dziecięcia, słowa Franciszek Karpiński; Serenada, słowa Józef Kościelski; Dziedzina ojczysta, słowa Teofil Lenartowicz; Dzionek na wsi, słowa Teofil Lenartowicz; Schilflied (Pieśń sitowia), słowa Nicolaus Lenau; Usteczka, słowa Bolesław Londyński; Kołysanka „Luli, synku, luli, luli”, słowa Feliks Odrowąż; Pieśń przy kołysce, słowa Eugeniusz Pankiewicz; Kołysanka „Śpij, dziecino ukochana”, słowa Franciszek Rejnsztejn; Dumka, słowa Mieczysław Romanowski; Jutro, słowa Mieczysław Romanowski; Kwiatek, słowa Mieczysław Romanowski; Mazurek, słowa Mieczysław Romanowski; On i ona, słowa Mieczysław Romanowski; Dwie, słowa Włodzimierz Wolski; Ze snu, słowa Bohdan Zaleski; Hej! do pracy op. 15 nr 1, słowa Władysław z Zacisza; Krakowiak op. 15 nr 2, słowa Edmund Wasilewski; Za moich młodych lat, słowa Adam Asnyk; Do zdrowia, słowa Jan Kochanowski oraz Piosnka żołnierska, słowa Mieczysław Romanowski.

Marta Kotas 2009-06-30

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :