Antoni Wincenty Rutkowski

Antoni Wincenty Rutkowski

Zycie

Antoni Wincenty Rutkowski był polskim kompozytorem i pianistą. Urodził się w Warszawie 21 stycznia 1859 roku natomiast zmarł 14 grudnia 1886 roku.
Kiedy skończył elementarną szkołę niemiecko – katolicką utworzoną przy kościele św. Ducha w Warszawie rozpoczął edukację w Instytucie Muzycznym w Warszawie (1869 – 1876). Dzięki stypendium ze składek społecznych mógł uczyć się kompozycji i harmonii dodatkowo grał również na fortepianie oraz waltorni. Poza nauką Rutkowski grał również w szkolnej orkiestrze, a także dawał szkolne koncerty. Od 1881 do 1883 roku studiował prywatnie kompozycję w zakresie form polifonicznych, sonaty oraz wariacji.

Kiedy skończył studia w Instytucie Muzycznym od razu zaproponowano mu tam pracę, gdzie na początku był nauczycielem fortepianu w klasie niższej, a później w klasie średniej.
Dzięki pracy dydaktycznej Antoni Wincenty Rutkowski przygotowywał publikacje pedagogiczne takie jak chociażby: „Szkoły techniki fortepianowej” czy „Wybór kompozycji fortepianowych zestawionych wg stopnia trudności.”
Antoni Wincenty Rutkowski bardzo aktywnie brał udział w życiu muzycznym stolicy. Szczególnie przywiązany był do inicjatyw Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego (członek od 1877 roku).
Antoni Wincenty Rutkowski zmarł na Gruźlicę w 1886 roku.

Do najważniejszych kompozycji autorstwa Antoniego Wincentego Rutkowskiego zaliczyć należy przede wszystkim: miniatury fortepianowe (Gondoliera, Menuet, Wariacje cis-moll), Wariacje na kwartet smyczkowy, Trio fortepianowe g-moll, Nokturn na wiolonczelę i fortepian, Sonata skrzypcowa, pieśni solowe i chóralne.

Marta Kotas 2009-06-25

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :