Ryszard Kwiatkowski

Ryszard Kwiatkowski

Zycie
Ryszard Kwiatkowski był polskim kompozytorem i dydaktykiem urodzonym 27 czerwca 1931 roku w Jaranowie niedaleko Włocławka. Artysta zmarł w Bydgoszczy, 22 marca 1993 roku.

Ryszard Kwiatkowski uczył się w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie, gdzie od 1954 roku studiował kompozycję. W dziesięć lat później otrzymał od Ministra Kultury i Sztuki stypendium, dzięki któremu wyjechał do Rzymu. Tam kontynuował naukę kompozycji w Academia di Santa Cecilia.
W roku 1964 rozpoczął swoją karierę dydaktyczną. Na początku uczył w Zielonej Górze, a później w Szczecinie (1965 – 74).
Dodatkowo od 1974 roku pracował w Filharmonii Szczecińskiej na stanowisku konsultanta programowego.
Następnie zaczął pracę dydaktyczną w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, gdzie na Wydziale Wychowania Muzycznego uczył kontrapunktu, instrumentacji i propedeutyki kompozycji.

Nagrody
Za swoją twórczość Ryszard Kwiatkowski zdobył kilka wyróżnień, do których możemy tutaj zaliczyć m.in.: wyróżnienie na Konkursie Kompozytorskim im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach (1966) I nagroda na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim w Nowym Jorku (1968).

Twórczość
Do najważniejszych utworów skomponowanych przez Ryszarda Kwiatkowskiego zaliczyć należy przede wszystkim: Kwintet dęty (1958), Trio stroikowe (1958), Kwartet smyczkowy nr 1 (1959), Recytacja na głos recytujący i zespół kameralny (1959), Serenada na puzon solo i orkiestrę (1959), Dwa kaprysy na dwoje skrzypiec (1960), Kwartet smyczkowy nr 2 (1960), Pięć małych sonat na kwintet dęty (1960), Symfonia nr 1 na orkiestrę symfoniczną (1960), Sonata na 4 instrumenty (1961), Trzy sonaty na altówkę solo (1961), Trzy sonaty na skrzypce solo (1961), Symfonia nr 2 na orkiestrę symfoniczną (1962), Imagino na orkiestrę kameralną (1963), Kształty na orkiestrę symfoniczną (1963), Obrazy na orkiestrę kameralną (1964), Kolory na orkiestrę symfoniczną (1965), Pieśń morskiego wiatru na skrzypce i fortepian (1965), Siedem fotografii z księżyca na fortepian (1965), Śpiew bałtyckiej fali na klarnet i fortepian (1965), Impresje bałtyckie na orkiestrę symfoniczną (1966), Kwartet fortepianowy z metronomem (1966), Musica in memoriam Johannis Ciconiae na orkiestrę (1966), Muzyka polifoniczna na orkiestrę symfoniczną (1966), Pulsacje na orkiestrę symfoniczną (1966), Śpiewy bałtyckie na orkiestrę (1966), Fotografie z księżyca, 13 miniatur orkiestrowych (1967), Muzyka na instrumenty dęte, fortepian i perkusję (1967), Apoteoza października – Złota Polska Jesień na orkiestrę (1968), Koncert na obój solo, 4 trąbki, perkusję, fortepian i smyczki (1968), Kwartet na perkusję nr 1 (1968), Muzyka na smyczki, fortepian, obój, trąbki i perkusję (1968), Kwartet na perkusję nr 2 (1969), Na wyspach Bergamutach, pieśń na chór mieszany a cappella (1969), Symfonia nr 3 na orkiestrę symfoniczną (1969), Symfonia nr 4 „Bałtycka” na orkiestrę symfoniczną (1969), Sonety bałtyckie na 9 instrumentów i metronom (1970), Cztery liryki na orkiestrę symfoniczną (1971), Liryki białowieskie na orkiestrę symfoniczną (1971), Obrazy bałtyckie na mezzosopran i zespół kameralny (1971), Liryki na czelestę, 2 harfy i orkiestrę smyczkową (1972), Pięć obrazów morskich na 8 instrumentów (1974), Sonata na fortepian nr 1 (1975), Legenda na altówkę i fortepian (1976), Sonata na skrzypce i fortepian (1976), Koncert na tubę solo i orkiestrę (1978), Sonata na altówkę i fortepian (1978), Sonata na dwa fortepiany (1979), Sonata na organy (1980), Zatopione pola na fortepian (1980), Sonata na trio stroikowe (1981), Morskie opowieści na orkiestrę symfoniczną (1983), Kwartet smyczkowy nr 3 (1984), Ojczyzna, pieśń na chór mieszany a cappella (1984), Sonata na fortepian nr 2 (1984), Pięć preludiów bursztynowych na orkiestrę smyczkową (1985), Trzy obrazy wielkopolskie na orkiestrę symfoniczną (1985), Cykl trzydziestu pieśni na chór mieszany a cappella do wierszy o tematyce dziecięcej (1986) oraz Krajobraz, pieśń na alt i kwartet smyczkowy (1987).

Marta Kotas

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :