Podziemna Droga Krzyżowa w kopalni soli w Wieliczce w 5. rocznicę śmierci JPII

Podziemna Droga Krzyżowa w kopalni soli w Wieliczce w 5. rocznicę śmierci JPII

02.04. Wieliczka (PAP) – Podziemną Drogę Krzyżową, nazwaną "Wielicką Golgotą", otworzył w piątek w kopalni soli w Wieliczce kard. Stanisław Dziwisz. Stacje Drogi Krzyżowej górnicy artyści wyrzeźbili w hołdzie Janowi Pawłowi II w 5. rocznicę jego śmierci.

14 stacji wyrzeźbionych zostało w drewnie lipowym przez trzech wielickich rzeźbiarzy: Piotra Starowicza, Pawła Janowskiego i Jacka Talapkę. W każdą ze stacji wmontowany został kamień przywieziony z Ziemi Świętej. Stacje ozdobiły ociosy (ściany) chodnika, położonego w pobliżu podziemnej kaplicy św. Kingi.

Podziemną Drogę Krzyżową górnicy zadedykowali Janowi Pawłowi II – w 5. rocznicę śmierci. Górnicy w strojach galowych i z lampami górniczymi towarzyszyli przy każdej stacji kardynałowi. Hierarcha pobłogosławił górników, przed znajdującym się w kaplicy św. Kingi pomnikiem Jana Pawła II modlił się o beatyfikację zmarłego papieża.

"Dziś przypada również 5. rocznica odejścia Ojca Świętego Jana Pawła II – to wyjątkowy dzień na poświęcenie Drogi Krzyżowej. Z serca wam dziękuję" – mówił kard. Dziwisz do górników i wiernych zgromadzonych pod ziemią.

"Pamiętamy ostatni Wielki Piątek Ojca Świętego – nie mógł już wtedy odprawić nabożeństwa Drogi Krzyżowej w rzymskim Koloseum. Pamiętamy przejmujący obraz Sługi Bożego, który ani na chwilę nie wypuścił z dłoni krzyża. Oto jego najważniejsze kazanie, jego testament, który nam zostawił" – powiedział kardynał.

"Dziś otwieramy Papieską Drogę Krzyżową – to nie tylko szczególna rocznica, ale i miejsce: ciesząca się światową sławą Kopalnia Soli w Wieliczce". "Swoją Drogą Krzyżową Jezus wszedł w nasze życie i naszą pracę" – mówił kard. Dziwisz.

Stacje Męki Pańskiej staną się elementem uruchomionego w styczniu w kopalni pierwszego podziemnego szlaku pielgrzymkowego. Szlak ten wiedzie m.in. przez kaplice, miejsca kultu religijnego w kopalni i wystawę "Sacrum w dziedzictwie solnym".

Trwałym śladem Wielkopiątkowych obchodów w kopalni będzie także tablica pamiątkowa, wykuta w solnej ścianie tuż przy wejściu na podziemną Drogę Krzyżową.

"Dla górników Droga Krzyżowa to nie tylko zaduma nad cierpieniem i ludzkim życiem. To także zaduma nad ciężką pracą ich poprzedników, którzy pieczołowicie wykuwali podziemny świat. Tak jak Chrystus w pocie czoła niósł krzyż, oni w trudzie kawałek po kawałku drążyli solne wyrobiska, gdzie w jednym z nich wspominamy Mękę Pańską. A zatem Wielicka Golgota to także hołd dla kilkunastu pokoleń wielickich górników, których dzieło przyszło nam teraz kontynuować i zachować dla przyszłych pokoleń" – powiedział prezes spółki "Kopalnia Soli Wieliczka Trasa Turystyczna" Marian Leśny.

Również w hołdzie Papieżowi Polakowi w chodniku nazwanym imieniem Jana Pawła II otwarto wystawę pt. "Barwy Małopolski". Na wystawie zaprezentowano kilkadziesiąt prac plastycznych polskich artystów. Solne ociosy zdobią dzieła m.in.: Stanisława Białogłowicza, Marka Sołowieja, Allana Rzepki, Stanisława Bartucha, Andrzej Pasiecznego, Leszka Misiaka i Franciszka Maśluszczaka. Wystawę przygotowała Galeria "U Jaksy" z Miechowa. Celem wystawy – jak poinformowała Krystyna Olchawa z Biura Wystaw Artystycznych Galeria "U Jaksy" w Miechowie – jest "zademonstrowanie szerokiemu odbiorcy więzi artystów z Papieżem".

Wielkopiątkowe uroczystości w kopalni soli w Wieliczce rozpoczęły się porannymi Gorzkimi Żalami, odprawianymi tradycyjnie w gronie pracowników w kaplicy św. Kingi. Przed otwarciem "Wielickiej Golgoty" w kaplicy zaprezentowano spektakl słowno-muzyczny ze słowami ks. Jana Twardowskiego w opracowaniu muzycznym i wykonaniu zespołu Marka Stryszowskiego.

Wielicka kopalnia działa nieprzerwanie od połowy XIII wieku. W ciągu siedmiu stuleci pod Wieliczką powstał labirynt liczący prawie 300 km korytarzy. Zorganizowany ruch turystyczny w kopalni odbywa się od końca XVIII wieku. W 1978 roku kopalnia została wpisana na I Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.(PAP)

hp/ wkr/ jra/

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :