Piotr Maszyński

Piotr Maszyński

Zycie
Był polskim kompozytorem i dyrygentem, którego całe życie związane był z Warszawą. Artysta urodził się 31 lipca 1855 natomiast zmarł 1 sierpnia 1934 roku.
Początkowo uczył się gry na fortepianie i harmonii w Instytucie Muzycznym w Warszawie. Natomiast w latach 1876-80 studiował kompozycję w miejscowości Konstanz, u Zygmuna Noskowskiego.
W latach 1978 – 1880 równocześnie zajmował się dyrygenturą, a swoje pierwsze kroki w tym zawodzie stawiał jako zastępca Noskowskiego w miejscowym Towarzystwie Śpiewacztym „Bodan”.
Kiedy wrócił do kraju, zamieszkał w Warszawie, gdzie pracował w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym. Początkowo pełnił funkcję korepetytora chóru, a później powierzono mu klasę śpiewu chóralnego w szkole, która działała właśnie przy tym towarzystwie.
Dodatkowo w latach 1884 – 86 został również sprawozdawcą muzycznym w „Gazecie Polskiej” natomiast w 1886 roku sam założył Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia”, którym kierował do końca życia. Poza pracą w chórze Piotr Maszyński zajmował się również prowadzeniem zajęć w Instytucie Muzycznym w Warszawie, gdzie prowadził zajęcia z gry na fortepianie (1892-1915), ze śpiewu chóralnego (1901 – 1929), a także z solfeżu (1905 -1915). Równolegle z pracą dydaktyczną Maszyński zajmował się również prowadzeniem chóru w Katedrze św. Jana (1893-1915) dodatkowo przewodził Szkole Chórów działającej przy warszawskich teatrach (1893-95, 1898-1901).
Od roku 1913 dyrygował wieloma chórami i orkiestrami w Teatrze Polskim.
Rok 1921 to początek pracy na stanowisku kierownika artystycznego i dyrygenta w chórze mieszanym Akademickiego Koła Muzycznego.
Piotr Maszyński dodatkowo pomagał w działalności Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego.

Nagrody
Działalność i aktywność muzyczna Piotra Maszyńskiego była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana. Do najważniejszych wyróżnień zaliczyć należy przede wszystkim wyróżnienia takie jak: Nagroda m.st. Warszawy (1930), Nagrody Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (1943), a także Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1934).

Twórczość
Spośród wielu utworów Piotra Maszyńskiego znajdziemy przede wszystkim kompozycje wokalno – instrumentalne, na głos i fortepian, na chór i acapella, utwory na fortepian i utwory kameralne, a także utwory na orkiestrę. I tak jako przykładowe kompozycje możemy tutaj wymienić m.in.: Wiegenlied, Elegia op. 68, Intrada G-dur op. 69 (1918), Scena wiejska op. 72 (1919), Notturno op. 77 (1930), Wariacje na kwartet smyczkowy (1878), Romans A-dur op. 10 na skrzypce lub altówkę i fortepian, Sonata na skrzypce i fortepian e-moll op. 21 (1886), Petite Berceuse na skrzypce i fortepian, Minuetto na skrzypce i fortepian, Melodia wieczorna na skrzypce i fortepian, O szarej godzinie op. 1, Drei Lyrische Stücke op. 4, Feuillet d’album op. 24, Minuetto op. 42, Echos de Pologne op. 55, Sielanka op. 67, Nos i tabakiera, słowa Ignacy Krasicki (1887), Strofy o pięknym paziu, słowa Stanisław Marek Rzętkowski (1888), Dwie dole, słowa Maria Konopnicka (1894), Płyną jasne zdroje, słowa Henryk Sienkiewicz (1895), Oj, ziemio, słowa Maria Konopnicka (1897), W noc majową, słowa Władysław Bukowiński – Selim (1903), Pieśń dożynkowa (na jubileusz Henryka Sienkiewicza) op. 47, kantata na chór męski i orkiestrę, słowa Marian Gawalewicz, Pieśń o mazurze op. 50 na chór mieszany i fortepian, słowa Ignacy Baliński – Axel (1901), Ziemia, kantata na chór mieszany i orkiestrę, słowa Józef Aleksander Gałuszka (1930), Renegat op. 18, słowa Adam Mickiewicz, Piosnka dudarza op. 20, słowa Adam Mickiewicz, Dunajec op. 26, słowa Julian Adolf Święcicki, Nowe latko op. 40, słowa Maria Konopnicka oraz Dzwonki polne op. 41, słowa Maria Konopnicka
Poza twórczością muzyczną Piotr Maszyński jest również autorem wielu prac poświęconych teorii muzyki. do najważniejszych możemy zaliczyć tutaj: „Początki śpiewu. Podręcznik do nauki śpiewu zbiorowego” (Warszawa 1906), „Ćwiczenia wstępne do nauki szkolnej śpiewu zbiorowego” (Warszawa 1916) oraz „Polski śpiewnik szkolny” – 5 części (Warszawa 1916-28).

Marta Kotas 2009.06.20

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :