Leoncjusz Ciuciura

Leoncjusz Ciuciura

Zycie
Leoncjusz Ciuciura to polski kompozytor, który urodził się w 22 lipca 1930 roku w Grodzisku Mazowieckim.
Nauki pobierał w warszawskiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej u Tadeusza Szeligowskiego.
W latach 1958 – 1962 to okres, w którym Ciuciura zainicjował polski ruch „Jeunesses Musicales”, wówczas też zajął się organizacją oraz redakcją wydawnictwa Carmina Academica.

Nagrody
Twórczośc Leoncjiusza Cicucira była wielokrotnie nagradzana i doceniana zarówno w Polsce jak i na świecie. Do ważniejszych nagród, które otrzymał zaliczyć możemy tutaj
Za swoją twórczość kompozytorską otrzymał wiele nagród: w 1960 – Nagrodę Ministerstwa Kultury i Sztuki (1960), nagrodę na konkursie Grunwald (1960), nagrodę na Konkursie Młodych Kompozytorów Związku Kompozytorów Polskich (1961), I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim w Pradze (1962), III nagrodę (I i II nie przyznano) na Konkursie im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach (1963). Co więcej w 1992 roku został wyróżniony przyznawanym International Biographical Centre Cambridge Medalem XX wieku za swój dorobek w zakresie muzyki współczesnej, a także został wybrany człowiekiem roku . Dodatkowo w 2004 roku został uhonorowany tytułem Great Minds of the 21st Century, który przyznawany jest przez American Biographical Institute.

Twórczość
Leoncjusz Ciuciura odkrył, że również w przypadku muzyki istnieje prawo spirali, które determinuje nie tylko powstawanie poszczególnych kompozycji, ale również każde ich wykonanie.
To pozwala na ulepszanie utworów, a także samodoskonalenie każdego z wykonawców danego utworu. Jego kompozycje synkretyczne to przede wszystkim połączenie muzyki z pantomimą, tańcem, teatrem, a także plastyką. Wszystko to zawierało się w tej formie otwartej jaką jest wspomniana wcześniej forma spiralna.
Spośród wielu dzieł Leoncjusza Ciuciury wymienić można m.in.: Canti al fresco na solowe głosy żeńskie, zespół wokalny i instrumentalny, Orbamenti na flet, fagot, klarnet i 42-69 instrumentów smyczkowych, Suita warmińsko-mazurska na głosy solowe i chór mieszany a cappella, Concertino da camera na orkiestrę kameralną, Penetracje na 4 grupy okrkiestrowe, 4 dyrygentów i kompozytora, Spirale I per uno na dowolny głos i zestaw instrumentów perkusyjnych, Spirale II per uno e piu na dowolny zestaw instrumentalny, Incidenti na dowolny zestaw wokalno-instrumentalny, Creatoria na dowolny zestaw wykonawczy, Creatoria II na flet i wiolonczelę oraz Apokatastasis na dowolny instrument solo lub grupę instrumentów solowych i dowolny zestaw towarzyszący.
Swoje utwory Leoncjusz Ciuciura prezentował w wielu państwach, zarówno w Europie jak i na pozostałych kontynentach, w tym m.in. w: Czechach, Słowacji, Anglii, Niemczech, Francji, Belgii, Grecji, Norwegii, Austrii, Danii, Szwecji, Holandii, Hiszpanii, we Włoszech, a także w Stanach Zjednoczonych oraz w Meksyku.

Marta Kotas 2009.06.20

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :