Kult Matki Bożej – Św. Lipka

Kult Matki Bożej – Św. Lipka

W roku 1685 Jezuici przygotowali teren pod budowę . Kamień węgielny został poświęcony w roku 1687 przez biskupa warmińskiego, kardynała Michała Radziejowskiego. Kościół konsekrowano w roku 1693, w obecności tysięcy wiernych. Niestety okazało się ,że kościół nie mieści wszystkich wiernych, dobudowano więc krużganki i kaplice narożne.

 Święta Lipka tochyba jedno z najbardziej znanych sanktuariów maryjnych. Znajduje się ono napółnocnym krańcu Polski. Początki sanktuarium to wiek XIV i niestety są znanetylko z opowiadań ludowych, które były przekazywane ustnie z pokolenia napokolenie. Jedna z legend  wiąże się zumieszczoną na przydrożnej lipie figurą Madonny. Wyrzeźbił ją skazany na śmierćzbrodniarz , któremu ukazała się Matka Boska . Dzięki temu znakowi łaskiwięzień został uniewinniony , a wracając do domu umieścił figurkę na lipie kołoReszla. Miejsce to od razu zasłynęło cudami.

Pierwsze pielgrzymki do tego miejsca sięgają jeszczeczasów średniowiecza. Już wtedy pojawił się zwyczaj pielgrzymowania dlauzyskania odpustu w nadziei na uzdrowienie. Wielki mistrz krzyżacki Albrecht Hohenzollempielgrzymował tutaj boso i pieszo z Królewca. Niestety  w  roku1525 katolicyzm został zakazany w państwie pruskim. Kaplica została  zburzona ,lipę wycięto. Figurka natomiastzostała zatopiona w Jeziorze Wirowym. W roku 1618 katolikom udało się odzyskaćswobody wyznaniowe. Sekretarz Króla Zygmunta III wykupił Świętom Lipkę .Administrowanie sanktuarium zostało przekazane Jezuitom.  Została wybudowana kaplica. Umieszczono w niejkopię obrazu Matki Bożej Śnieżnej.

W roku 1685 Jezuici przygotowali teren pod budowę .Kamień węgielny został poświęcony w roku 1687 przez biskupa warmińskiego,kardynała Michała Radziejowskiego. Kościół konsekrowano w roku 1693, wobecności tysięcy wiernych. Niestety okazało się ,że kościół nie mieściwszystkich wiernych, dobudowano więc krużganki i kaplice narożne. Całkowitewyposażenie wnętrza trwało ponad pięćdziesiąt lat. Kunsztownie wykonanetabernakulum , piękny ołtarz główny, freski w kościele, organy, dziełakowalstwa artystycznego, wszystko to sprawia , że Święta Lipka jest obiektem oniezwykłej wartości zabytkowej, zaliczana do okazów późnego baroku w Polsce.

 Jezuici powrócilido Świętej Lipki  w roku 1932 i od razupodjęli prace związane z parafią.  Powojnie sława tego miejsca rosła. Jezuitom przybyło nowych obowiązków: trzebabyło oprowadzać turystów, opowiadać historię Świętej Lipki. Po wojnie cały czasprowadzono prace konserwatorskie, głównie z datków pielgrzymów. W ołtarzugłównym znalazł się obraz Matki Jedności Chrześcijan, który przyozdobionokoronami papieskimi. W roku 1983 Papież Jan Paweł II nadał sanktuarium tytułBazyliki Mniejszej. Tytuł Bazyliki Mniejszej ma tylko pięć kościołów w Rzymie,oraz dwa kościoły w Asyżu. Inne kościoły jeżeli posiadają wartość zabytkowąmogą otrzymać tytuł Bazyliki Mniejszej , taki właśnie tytuł nadano ŚwiętejLipce. W okresie wakacyjnym , w Bazylice Mniejszej odbywają się „ŚwiętolipskieWieczory Muzyczne”. 15 sierpnia pielgrzymi przybywają na uroczystośćWniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny. Co ciekawe do Matki Bożej Świętolipskiejprzychodzą również ewangelicy.

A.K. 2010-12-11

Korzystałam: „Sanktuaria w Europie”, wydawnictwo MuzaS.A.

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :