Klasztor Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej w Krakowie – Łagiewnikach.

Klasztor Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej w Krakowie – Łagiewnikach.

Podczas IX Pielgrzymki do Ojczyzny Jan Paweł II 17 sierpnia poświęcił Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach i ogłosił je Światowym Centrum Kultu Miłosierdzia Bożego. Podczas IX Pielgrzymki do Ojczyzny Jan Paweł II 17 sierpnia poświęcił Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach i ogłosił je Światowym Centrum Kultu Miłosierdzia Bożego. Klasztor Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach powstał jako fundacja księcia Aleksandra Lubomirskiego. W roku 1889 we wsi Łagiewniki wybudowano zakład dla dziewcząt moralnie zaniedbanych, następnie wybudowano kaplicę i klasztor. Posesję otoczono murowanym parkanem i ku czci św. Józefa nazwano Józefowem.

20 sierpnia 1891 roku kardynał Albin Dunajewski poświęcił kaplicę pod wezwaniem św. Józefa i zabudowania przeznaczone na Dom Miłosierdzia dla dziewcząt i kobiet potrzebujących głębokiej odnowy moralnej.  Ważną rolę w procesie wychowania odgrywała praca przygotowująca do zawodu i godnego życia w społeczeństwie.

Tak było do roku 1962, kiedy to władze państwowe odebrały siostrom zakład wychowawczy, który zwróciły zgromadzeniu w 1989 roku. Aktualnie nosi on nazwę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Od roku 1893 w klasztorze mieści się także nowicjat, w którym młode pokolenia sióstr przygotowują się do życia zakonnego.
Do czasu drugiej wojny światowej zespół klasztorny był obiektem zamkniętym, służącym siostrom i wychowankom. Dzisiaj znajduje się tutaj sanktuarium Bożego Miłosierdzia ze słynącym łaskami obrazem Jezusa Miłosiernego i relikwiami św. Siostry Faustyny. Do tego miejsca głoszenia orędzia Miłosierdzia,  od lat pielgrzymują ludzie z różnych stron świata. Powstała więc pilna potrzeba wybudowania bazyliki i obszernego zaplecza duszpastersko – socjalnego dla pielgrzymów i apostołów Bożego Miłosierdzia.

Rozbudowę sanktuarium rozpoczęto we wrześniu 1999 roku. Bazylikę i pozostałe obiekty zaprojektował profesor Witold Ceckiewicz, a 7 czerwca 1997roku Ojciec Święty podpisał projekt. 13 kwietnia 2002 roku kardynał Franciszek Macharski wmurował w ścianę nowej bazyliki kamień węgielny z Golgoty, który w roku 1997 pobłogosławił Papież.
Podczas IX Pielgrzymki do Ojczyzny Jan Paweł II 17 sierpnia poświęcił Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach i ogłosił je Światowym Centrum Kultu Miłosierdzia Bożego.

Powierzchnia użytkowa bazyliki liczy sobie 16 000 metrów kwadratowych, a jej kubatura 100 000 metrów sześciennych. W sumie nawa główna i nawy boczne są w stanie pomieścić 5000 wiernych. Msze święte może koncelebrować 100 kapłanów, a na amfiteatralnym chórze zmieści się 200 osób. Wieża ma 76 metrów wysokości, a na wysokości 45 metrów znajduje się platforma widokowa. Wnętrze świątyni jest ascetyczne, a jednocześnie wzniosłe, utrzymane w jasnych stonowanych barwach. Centralny punkt wnętrza to  obraz Jezusa Miłosiernego, oświetlony padającym z góry snopem światła. Poniżej obrazu znajduje się tabernakulum w kształcie kuli otoczonej aureolą, wkomponowane w wykonany z brązu krzew targany wiatrem, który symbolizuje „los człowieka targanego wichrami współczesności”.

Ten nietypowy ołtarz powstał w Gliwickich Zakładach Urządzeń Technicznych. Kamienny stół ołtarzowy z białego marmuru wykonano w pracowni Jana Siuty. Obok bazyliki powstał budynek  Centrum Apostolstwa Miłosierdzia – znajdują się w nim poradnie dla osób potrzebujących wsparcia moralnego, ośrodek duszpasterski i rekolekcyjny, a także dom pielgrzyma i zaplecze gastronomiczne.
Dziennie sanktuarium odwiedza kilkanaście  tysięcy osób, w zeszłym roku do świątyni przybyło ok. miliona pielgrzymów.

A.K. 2010-12-09
Korzystałam: „Sanktuaria w Europie”, wydawnictwo Muza S.A.

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :