Grzegorz Gerwazy Gorczycki

Grzegorz Gerwazy Gorczycki

Początkowo Gorczycki uczył się w szkole znajdującej się przy miejscowej parafii. Następnie ok. 1687 rozpoczął studia na Uniwersytecie w Pradze, gdzie do roku 1683 studiował na wydziale sztuk wyzwolonych i filozofii. Później z kolei przeniósł się do Wiednia, gdzie po siedmiu latach studiów teologicznych otrzymał tytuł licencjata teologii.
Po studiach udał się do Krakowa, gdzie 23 grudnia 1690 roku przyjął cztery niższe święcenia kapłańskie, a rok później otrzymał subdiakonat. Po uzyskaniu w lutym 1692 roku diakonatu otrzymał święcenia kapłańskie w marcu tego samego roku. Wtedy też zmienił nazwisko z Gorczyca na Gorczycki.
Początkowo zajmował się prowadzeniem wykładów z retoryki i poezji na Akademii Chełmińskiej, którą prowadzili księża misjonarze. Dodatkowo kierował także kapelą kościoła archiprezbiterialnego.
Gdy 1 października 1694 roku wrócił do Krakowa przyjął stanowisko wikariusza Katedry wawelskiej, natomiast w 1696 roku został mianowany spowiednikiem katedralnym, a rok później został kapelmistrzem.
Będąc kapelmistrzem zajmuje się nie tylko dyrygowaniem, ale również opracowywaniem repertuaru i tworzeniem własnych kompozycji. To nie przeszkadza mu w uzyskiwaniu kolejnych szczebli awansu kościelnego. I tak kolejno zostaje kanonikiem kolegiaty w Skalbmierzu, proboszczem kościoła Bożego Miłosierdzia na przedmieściach Krakowa – Smoleńsk, egzaminatorem w seminarium duchownym.
Wszystkie te funkcje pełni, aż do końca życia, czyli do 30 kwietnia 1734 roku.

Twórczość kościelna
Grzegorz Gerwazy Gorczycki z racji tego, że całe jego życie związane było z kościołem zajmował się głównie tworzeniem utworów religijnych. Znajdziemy tutaj zatem liczne motety, msze, koncerty religijne oraz kantaty. Do najważniejszych jego dzieł zaliczyć należy przede wszystkim: Illuxit sol , Completorium , Laetatus sum , Litania De Providentia Divina , Tota pulchna es Maria oraz Missa Paschalis
Większość z nich sygnował inicjałami G.G.G. lub pełnym imieniem i nazwiskiem. Takich utworów udało się odnaleźć do dziś ponad 80. Natomiast istnieje jeszcze spora grupa kompozycji (jest ich ok. 40), które są przypisywane Gorczyckiemu. Jednak mimo, że pisane są przez Gorczyckiego nie ma na nich jego podpisu. Może to wynikać z faktu, że Gorczycki jako kapelmistrz musiał zajmować się przepisywaniem utworów. Tak więc do końca nie wiadomo czy, aby na pewno są one autorstwa Gorczyckiego

Marta Kotas 2008.10.11

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :