Nie wiemy nic – Mikołaj Zieliński

Nie wiemy nic – Mikołaj Zieliński

Tylko dwie daty
O życiu Mikołaja Zieleńskiego wiadomo bardzo mało. Z faktów, które dziś znamy wiadomo to, że był dyrygentem i organistą w kapeli łowickiego prymasa Wojciecha Baranowskiego. Funkcję tę pełni najprawdopodobniej do roku 1615 kiedy to prymas umiera.
Swoje kompozycje wydał w Wenecji w roku 1611 u Jacopo Vincetiego w zbiorach Offertoria totus anni , która zawiera 56 utworów skomponowanych w stylu polichóralnym oraz Communiones totus anni zawierającą utwory solowe, duety i tercety, a także utwory siedmio lub ośmiogłosowe na dwa chóry przy udziale organów.

Twórczość
W swoich kompozycja Mikołaj Zieleński wykorzystywał nie tylko renesansową polifonię, ale również pojawiającą się już wtedy wczesnobarokową monodię akompaniowaną. W jego utworach widoczna była także stylizacja wenecka. Wykorzystywał tak charakterystyczne dla niej echo i inne efekty przestrzenne.
Do najważniejszych dzieł przytoczonych powyżej dwóch zbiorach zaliczyć należy: Laetentur coeli , O gloria Domina , Viderunt omnes fines Terre , Vox In Rama czy Magnificat

Marta Kotas 2008.10.12

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :