Gall Anonim

Gall Anonim

Gall Anonim urodził się ok. 1050-1060 roku. Był mnichem (możliwe, że benedyktynem), pisarzem, który sam zataił swoje imię oraz pochodzenie. Niektórzy twierdzą, że przybył z Prowansji, inni, że z Węgier. Żył za panowania Bolesława Krzywoustego.

Polska była dla niego na tyle ważna, że zaczął pisać „ku chwale książąt i ojczyzny naszej”. Zależało mu, aby kronikę czytano w szkołach i zamkach rycerskich. By zyskać sympatię czytelników, zdobił ją rymami. Po raz pierwszy dzieło wydano w Gdańsku, w 1749 roku. Zawiera informacje o Polsce od czasów dynastii Piastów, po czasy współczesne Gallowi. Sposób napisania świadczy o jego wysokim wykształceniu oraz o tym, że to nie pierwsze jego dzieło. Kronikę napisał w latach 1112-1116. Ma ona charakter moralistyczny. Jest napisana w sposób pochwalny, panegiryczny, ale jednocześnie zgodny z prawdą.

Był uczestnikiem spotkania Krzywoustego i Kolomana Uczonego. Ze względu na całkowity brak znajomości Europy Północnej wyklucza się, że był Skandynawem. Jako zwolennik silnej władzy, w sporze pomiędzy biskupem Stanisławem a Bolesławem, Śmiałym stanął po stronie Śmiałego. To, co o nim wiemy, pochodzi z niewielkich wzmianek, które umieścił o sobie w kronice.
Źródła:
-„Zarys dziejów literatury polskiej”, J. Kleiner, W. Maciąg
-www.wikipedia.pl
Hanna Szczesiak 2008.06.29

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :