Franciszek Ksawery Brzeziński

Franciszek Ksawery Brzeziński

Zycie
O jego życiu i twórczości wiadomo niewiele. Urodził się w Warszawie 6 września 1867 roku. Zmarł również w Warszawie dnia 6 sierpnia 1944 roku. Ze szczątkowych informacji jakie można odnaleźć na jego temat można wywnioskować, że był on wnukiem Filipiny Brzezińskiej. Studiował prawo w Dorpacie. Dopiero po ukończeniu prawa podjął studia muzyczne. Początkowo uczył się w Warszawie, a jego nauczycielem był Jan Kleczyński. Następnie studiował również w Paryżu i Lipsku. Kiedy wrócił do Polski podjął pracę jako recenzent muzyczny w „Kurierze Warszawskim”. Ponadto był również konsulem RP we Wrocławiu i w Berlinie.

Twórczość
Z niewielu dzieł jakie zachowały się z dorobku Franciszka Ksawerego Brzezińskiego możemy wymienić utwory takie jak: Koncert fortepianowy g-moll, Sonata D-dur na skrzypce i fortepian oraz liczne utwory fortepianowe w tym: Wariacje, Tryptyk, Suita polska, Toccata, Polonez-Ballada (także w wersji orkiestrowej).

Marta Kotas 2009.06.17

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :