CENTRUM SZTUKI WRO (WRO ART CENTER)

CENTRUM SZTUKI WRO (WRO ART CENTER)

W 1988 roku powstała niezależna formacja OPEN STUDIO/WRO, która za sprawą stopniowego rozszerzania terenu swojej działalności i prestiżu, w 1998 roku przekształciła się w FUNDACJĘ WRO CENTRUM SZTUKI MEDIÓW, jedynej w Polsce wyspecjalizowanej organizacji, zajmującej się sztuką współczesną, mediami i technologią. W oparciu o Fundację, w lutym 2008 roku powstało CENTRUM SZTUKI WRO.


Instytucja ta nastawiona jest na promocję sztuki wizualnej, multimedialnej, performances i ogólno pojętej sztuki nowych mediów. Oprócz bogatego programu kuratorskiego i edukacyjnego, prowadzi działalność skupiającą się na eksperymencie technologicznym oraz propagowaniu sztuki najnowszej. Regularnie prezentuje wystawy, koncerty, projekcje, jak i wykłady oraz  przygotowuje  warsztaty i publikacje ukazujące współczesną praktykę artystyczną w kontekście rozwoju narzędzi i procesów komunikacji. Przemiany zachodzące w sztuce i kulturze współczesnej oraz ich związki ze sferą audiowizualności, stanowią jeden z problemów badawczych przestrzeni eksperymentalnej C.S. WRO – Laboratorium Mediów. Za pomocą przestrzeni LAB (Laboratorium Mediów), której działalność opiera się głównie na poszukiwaniu nowych koncepcji rozwiązań technologicznych, jak i opracowywaniu autorskich systemów rozwiązań realizacji wystaw aktualnych, CENTRUM poszerza drogę rozwoju mediów cyfrowych. Oryginalne, kształtujące kreatywność projekty, pozwalają z kolei na zaprzyjaźnienie się ze sztuką mediów dzieciom i młodzieży. Celem programu Centrum jest wspieranie działalności artystycznej i edukacyjnej oraz inicjowanie międzynarodowej wymiany kulturalnej i intelektualnej, m.in. poprzez udostępnienie i rozbudowę kolekcji WRO, międzynarodową współpracę z renomowanymi instytucjami sztuki i galeriami oraz program pobytów rezydencjalnych dla artystów i kuratorów.


W ramach swojej działalności C.S. WRO prowadzi program rezydencji artystycznej, która obejmuje pobyty artystów i kuratorów we Wrocławiu, koordynację pobytów artystów polskich w ośrodkach zagranicznych oraz wsparcie kuratorskie i technologiczne poszczególnych projektów.
W zależności od swojego charakteru, realizowane projekty prezentowane są następnie w formie wystaw lub performances indywidualnych, wchodzą w skład wystaw zbiorowych, bądź opracowane w Centrum Sztuki WRO, stają się częścią gromadzonej przez instytucję kolekcji.
W ramach umowy o współpracy kulturalnej i wymianie artystycznej między regionami Alzacji i Dolnego Śląska, koordynuje program pobytów rezydencjalnych dla artystów działających w dziedzinie sztuki mediów i szeroko rozumianej audiowizualności.


Organizowany przez Centrum Sztuki WRO konkursowy przegląd sztuki audiowizualnej, jest najstarszym i jednym z najbardziej opiniotwórczych, festiwali  o tematyce  sztuki nowych mediów w Polsce i Europie Centralnej. Początkowo Biennale funkcjonowało jako Festiwal Wizualnych Realizacji Okołomuzycznych (WRO), którego pierwsza edycja odbyła się w 1989 roku i nastawiona była na prezentacje dzieł audiowizualnych w sztuce wideo i komputerowej, a także instalacji oraz perfomances.  W 1993 roku Festiwal przekształcił się w Międzynarodowe Biennale, którego obszar zainteresowań został wzbogacony o nowe strategie cyfrowej komunikacji artystycznej. Jedną z ważniejszych zalet Biennale WRO jest fakt, że przedstawia drogę rozwoju i proces zachodzących zmian w aktualnej sztuce, budowanej za pomocą narzędzi współczesnej komunikacji – video art, sztuka interaktywna, animacja komputerowa, net art., performances czy koncerty i spektakle multimedialne.


W obecnym budynku Centrum Sztuki WRO mieściła się dawniej – pod adresem Zwingerplatz 5 (Plac Teatralny 5) – słodownia Siehdichfür. Od roku 1900, po przebudowie, której dokonał architekt F. Henry, znajdowała się, założona przez Otto Stieblera palarnia kawy „Stiebler Otto Breslauer Kaffee-Rösterei”, która do 1945 r. świetnie prosperowała. Siedziba WRO powstała na mocy Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Wrocławia na lata 2004-2008, obejmującej zadanie „Adaptacja strychu obiektu przy pl. Teatralnym 5 we Wrocławiu na Galerię multimedialną WRO”. Projekt wykonanej w latach 2006-2008 przebudowy poddasza budynku wykonał zespół przedsiębiorstwa PREDOM sp. z.o.o. pod kierownictwem Michała Dąbrowskiego, który jest również autorem projektu nowej fasady od strony ulic Menniczej i Widok. W 2008 r. Centrum Sztuki WRO, dzięki staraniom zespołu, otrzymało adres ul. Widok 7.


 


Kamila Wróbel  2010.02.01 


 


Oficjalna strona www.wrocenter.pl


Reszta z prywatnego archiwum 

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :