Andrzej Koszewski

Andrzej Koszewski


Zycie

Andrzej Koszewski jest polskim kompozytorem, muzykologiem oraz dydaktykiem, który urodził się w Poznaniu 26 lipca 1922 roku.
Swoją muzyczną edukację Andrzej Koszewski rozpoczął w 1945 roku kiedy to zaczął studiować muzykologię na Uniwersytecie Poznańskim (studia ukończył w 1950 roku). Dodatkowo, poza muzykologią Koszewski studiował również teorię muzyki (1946-48) oraz kompozycję (1948-53) na Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej także w Poznaniu. W roku 1953 postanowił dalej kontynuować naukę w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie już jako aspirant. Pozostał tam do 1958 roku.
Od 1948 roku Andrzej Koszewski prowadził również intensywną działalność dydaktyczną. Uczył m.in. w: Państwowej Średniej Szkole Muzycznej (1948-61), w Liceum Muzycznym (1950-63) natomiast od 1957 roku związany był również z poznańską Państwową Wyższą Szkołą Muzyczną, gdzie początkowo jako docent (1965) później jako profesor nadzwyczajny (od 1978), a ostatecznie jako profesor zwyczajny (1985) prowadził zajęcia na tamtejszej uczelni. Dodatkowo od 1967 roku prowadził klasę kompozycji oraz był kierownikiem Katedry Kompozycji i Teorii Muzyki (1984-87).
Poza działalnością naukową Andrzej Koszewski przygotował również kilka publikacji muzykologicznych z zakresu wiedzy o F. Chopinie oraz o etnologii muzyki, a także opracował pierwszy polski podręcznik do muzyki: „Materiały do nauki improwizacji fortepianowej” (Poznań, 1968).

Nagrody
Za swoją twórczość Andrzej Koszewski otrzymał wiele nagród i wyróżnień, a do najważniejszych zaliczyć można przede wszystkim: Nagrody Ministra Kultury i Sztuki II stopnia (1967, 1973 i 1977) i I stopnia (1978, 1982 i 1988), Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci i młodzieży (1982), doroczną Nagrodę Związku Kompozytorów Polskich (1986) oraz Nagrodę im. Jerzego Kurczewskiego (2003).

Twórczość

Spośród kompozycji Andrzeja Koszewskiego wymienić można m.in.: Concerto Grosso (Suita w dawnym stylu) na orkiestrę smyczkową (1947), Capriccio na fortepian (1947), Trio na skrzypce, wiolonczelę i fortepian (1950), Taniec wielkopolski (Szocz) na małą orkiestrę symfoniczną (1951), Kantata sielska na chór mieszany i małą orkiestrę symfoniczną (1951), Mazowianka na chór mieszany (1952), Kołysanka [wersja I, II, III, IV, V, VI ] (1952), Suita kaszubska na chór mieszany (1952), Scena taneczna na fortepian (1953), Wokalizacja na temat chorału J.S. Bacha na głos wysoki i fortepian (1953), Allegro symfoniczne na wielką orkiestrę (1953), Sonata breve na fortepian (1954), Sinfonietta na orkiestrę (1956), Muzyka FA-RE-MI-DO-SI na chór mieszany (1960), Inetrmezzo na fortepian (1962), Pięć dawnych tańców na fortepian (1963), Uwertura kujawska na orkiestrę symfoniczną (1963), La espero na dwa chóry mieszane (1963), Zdrowaś Królewno Wyborna [wersja I, II, III] (1963), Tryptyk wielkopolski [wersja I] na chór mieszany (1963), Tryptyk wielkopolski [wersja II] na chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (1964), Nicolao Copernico dedicatum, kantata na 3 chóry mieszane (1966), Spotkanie w Szczecinie na chór mieszany (1968), Gry [wersja I, II], mała suita dziecięca na chór mieszany (1968), Makowe ziarenka- 14 miniatur na głos recytujący i fortepian (lub fortepian solo) (1969), Brewiarz miłości na baryton i zespół instrumentalny (1969), Kantylena chór żeński lub chłopięcy (1969), Wczoraj była niedziołeczka na chór żeński lub chłopięcy (1969), Mała suita nadwarciańska na chór mieszany (1969), Przystroje, 7 wielkopolskich melodii ludowych na fortepian (1970), BA-NO-SCHE-RO per coro misto (1971-72), Da fischiare, 3 etiudy na zespół gwiżdżący (1973), Canzone e danza [wersja I, II, III] (1974), Prologus na chór mieszany (1975), Sonatina I, II, III na fortepian (1978), Ad musicam na orkiestrę wokalną (1979), Kanony wokalne na 2-3 głosy solowe (lub chóralne) (1979-2003), Campana na chór mieszany (1980), Angelus Domini na chór mieszany (1981),Sententia na dwa chóry mieszane (1982), In Memoriam dwa chóry mieszane (1982), Pax Hominibus na dwa chóry mieszane (1982), Zaklęcia na chór dziecięcy lub żeński (1983), Trzy miniatury dziecięce na chór mieszany (1983), Suita lubuska na chór żeński lub chłopięcy (1983), Polni muzykanci na chór żeński (1983), Deszcz na chór żeński (1983), Cantemus omnes na chór mieszany (1984), Campana na chór męski (1984), Intrada na chór żeński (1984), Canta-move na chór mieszany (1985), Flusso – Riflusso na chór mieszany (1985), Ostinato na chór mieszany (1986), Strofy trubadura V na Chór Mieszany (1986), Enigma 575 na chór żeński (1986), Chaconne I, II, III na chór mieszany (1987), Krople tęczy na chór dziecięcy lub żeński (1987-88), Płot w zimie na chór dziecięcy lub żeński (1988), Trzy tańce polskie [wersja I] na chór żeński (1988-89), Trzy tańce polskie [wersja II] na chór mieszany (1989), Serioso – Giocoso na chór mieszany (1989), Canti sacri na chór mieszany (1989-91), Trittico di messa na chór mieszany (1992), Carmina sacrata na chór mieszany (1992-94), Wi-La-Wi, tryptyk na chór dzięcięcy lub żeński (1994), Et lux perpetua… na chór mieszany (1995-96), O świcie, o zmroku na sopran i fortepian (1996), Non sum dignus na chór mieszany (1996), Reflex na kwintet smyczkowy (1996), Antiquo more na chór mieszany (1996), Płochliwy zając na chór dziecięcy (lub żeński) (1997), Wszystko z baśni na chór dziecięcy (lub żeński) (1997), Missa „Gaude Mater” na chór mieszany (1998), Pater noster na chór mieszany (1999), Crux – lux na chór mieszany (2002), Razem ze słonkiem na głos (lub chór żeński), fortepian i perkusję (2002), Unitis viribus, dyptyk na chór mieszany (2002-2003), Ad multos annos na chór mieszany (2003), Spes nostra na chór mieszany (2003), La valse na chór mieszany (2004), Magnificat anima mea Dominum na chór mieszany (2004), Alfabet Guidona na chór mieszany (2004) oraz Magnificat na chór mieszany (2004).

Marta Kotas 2009.06.21

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :