Andrzej Cwojdziński

Andrzej Cwojdziński

Zycie
Andrzej Cwojdziński jest polskim kompozytorem i dyrygentem, który urodził się w Jaworznie 25 stycznia 1928 roku.
W 1947 rozpoczął studia muzyczne w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie, gdzie do 1953 roku dyrygenturę, a do 1955 roku kompozycję.

Rok po rozpoczęciu studiów zaczął pracować na stanowisku chórzysty, by chwilę później otrzymać stanowisko asystenta dyrygenta oraz dyrygenta chóru Filharmonii Krakowskiej. Dodatkowo w latach 1955 – 57 był również asystentem dyrygenta w Filharmonii Łódzkiej. Po zakończeniu współpracy z łódzką filharmonią objął stanowisko dyrygenta, dyrektora oraz kierownika artystycznego w Filharmonii Lubelskiej, gdzie pracował do 1963 roku. Następnie pracował jako dyrektor i kierownik artystyczny Filharmonii w Koszalinie, którą kierował w latach 1964 – 1979. W tym samym czasie prowadził również Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku (1967 – 99), a także Kołobrzeskich Wieczorów Wiolonczelowych (1972 – 1980). Dodatkowo kierował również Światowym Festiwalem Chórów Polonijnych w Koszalinie, a także Koszalińskim Koncertem Organów.
Poza pracą kompozytora i dyrygenta prowadził również działalność dydaktyczną, i tak w latach 1951 – 1953 w Państwowej Wyższej Szkole Aktorskiej w Krakowie, następnie uczył w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1960 – 1962). W okresie pomiędzy 1991 a 1999 rokiem pełnił funkcję profesora w Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku.

Nagrody
Za swoją działalność na rzecz rozwoju kultury i za swoją twórczość Andrzej Cwojdziński został wielokrotnie wyróżniony i odznaczony. I tak do najważniejszych odznaczeń zaliczyć należy przede wszystkim: Za zasługi w rozwoju kultury otrzymał wiele nagród i odznaczeń regionalnych (w Lublinie, Koszalinie i Słupsku) oraz ogólnopolskich: Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki II stopnia, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1983), medal „Pro ecclesia et pontifice” (1988) oraz nagrodę im. Księdza Bolesława Domańskiego za wybitne osiągnięcia twórcze.

Twórczość
Sonata na wiolonczelę i fortepian (1952), Pięć miniatur op. 2 na klarnet i fortepian (1953), Dwie humoreski op. 3 na fortepian solo (1953), Cztery pieśni na alt z towarzyszeniem fortepianu op. 4 (1953), Uwertura „Radosna” na wielką orkiestrę symfoniczną (1954), Nokturn op. 6 na róg z towarzyszeniem fortepianu (1954), Rondo na fortepian solo op. 7 (1954), Pięć pieśni na sopran i fortepian (1955), Kwiaty Polskie, kantata do słów Juliana Tuwima na 3 solistów, chór mieszny i chłopięcy i orkiestrę (1955), Koncert na kontrabas i orkiestrę symfoniczną (1959), Toccata lubelska na orkiestrę symfoniczną (1961), Koncert wiolonczelowy nr 1 (1965), Pięć pieśni dziecięcych [wersja I] op. 8 na sopran i orkiestrę (1966), Pięć pieśni dziecięcych [wersja II] op. 8 na sopran i fortepian (1966), Koncert wiolonczelowy nr 2 (1968), Miniatury w różnych stylach na trio fortepianowe (1969), Dwanaście miniatur na skrzypce i fortepian (1971), hochliki fletowe op. 16 na flet z towarzyszeniem fortepianu (1972), Magnificat na chór a cappella (1983), Koncert na 2 fortepiany i orkiestrę symfoniczną (1984), Erotyki op. 18 na chór mieszany a cappella (1984)
Suita op. 20 na wiolonczelę i klawesyn (lub fortepian) (1985), Anioł Pański op. 21, oratorium na 3 solistów, chór mieszany i orkiestrę (1986), Suita miniatur op. 22 na 6 instrumentów dętych (1987), Preludia op. 23 na fortepian solo (1988), Nokturn op. 24 na wiolonczelę i fortepian (1988), Suita op. 25 na młodzieżowy zespół kameralny (1989), Suita op. 26 na wiolonczelę i gitarę (1989), Sonata na skrzypce i wiolonczelę op. 27 (1990), Sześć pieśni na chór mieszany op. 28 (1990), Cztery tańce polskie op. 29 na trio fortepianowe (1990), Cztery psalmy op. 30 na 3 głosy żeńskie i organy (1991), Klocki op. 31, 21 utworów dla dzieci na 4 ręce (1991), Tango koncertowe op. 32 na gitarę klasyczną i klawesyn (1991), Osiem pieśni na alt z towarzyszeniem fortepianu op. 35 do słów różnych autorów (1991), Suita kolęd polskich op. 34a na zespół kameralny (1991), Nasz wspaniały ogród zoologiczny op. 33, widowisko dziecięce na chór dziecięcy oraz sopran solo z towarzyszeniem fortepianu (1991), Mini kaprysy op. 36 na flet, obój i gitarę klasyczną (1992), Małe wariacje na temat piosenki duńskiej op. 37 na orkiestrę kameralną (1992), Capriccio na obój i orkiestrę kameralną (1992), Pięć pieśni na sopran z towarzyszeniem fortepianu do słów różnych autorów (1992),
Hymn o Miłości op. 40, kantata na chór i orkiestrę (1992), Koncert wiolonczelowy nr 3 (1993), Mała kołysanka op. 42d na fortepian (1993), Piosenki francuskie op. 42a na fortepian (1993), Siedem nokturnów op. 46 na organy solo (1994), Suita kolęd polskich nr 2 op. 47 na sopran, tenor i zespół kameralny (1994), Elementarz op. 45b na chór mieszany a cappella (1994), Cztery pieśni sakralne na chór mieszany a cappella (1994), Symfonia nr 1 op. 43 (1994), Koncert skrzypcowy nr 1 op. 48 (1995), Dwadzieścia pięć łatwych piosenek na 3-głosowy chór dziecięcy a cappella (1995), Hymny Maryjne op. 50 na 3 głosy żeńskie i organy (1996), Obrazki malowane dźwiękami op. 51, 17 miniatur na fortepian (1996), Koncert na klawesyn i orkiestrę kameralną op. 52 (1996), Toccata koszalińska op. 54 na wielką orkiestrę symfoniczną (1997), Suita stylizowanych tańców polskich op. 55 na 2 gitary klasyczne (1997), Małe muzyczne opowiadania na skrzypce z fortepianem (1997), Małe etiudy interwałowe op. 53 na fortepian (1997), Szopeniada op. 57 na chór mieszany z fortepianem (1998), Suita popularnych melodii ludowych op. 58 na chór dziecięcy i fortepian (1998), Dwie pieśni żartobliwe op. 59 na chór mieszany z fortepianem (1999), Sonatina na fortepian na 4 ręce op. 60 (1999), Rondo C-dur na fortepian solo op. 61 (1999), Z głębokości op. 62 [wersja I], 3 pieśni na chór i fortepian (1999), Z głębokości op. 62 [wersja II], 3 pieśni na chór mieszany (1999), Dwie pieśni rozrywkowe op. 62a [wersja I] na sopran (1999), Dwie pieśni rozrywkowe op. 62a [wersja II] na sopran i fortepian (1999), Godzina Baranka – Misterium milenijne op. 63 na chór i zespół kameralny (2000), Takie sobie piosenki op. 64 na klarnet i fortepian (2000), Koncert barokowy op. 65 na 2 skrzypiec, chór mieszany i organy (2000), Pięć pieśni na 4-głosowy chór męski a cappella op. 66 (2000), Sześć pieśni dla klasztoru SS Karmelitanek Bosych op. 67 na chór żeński z towarzyszeniem fisharmii (2001), Pieśni religijne op. 68 na chór męski a cappella (2001), Bożonarodzeniowe radości op. 70, miniatury dziecięce na flet z fortepianem (2002), Śpieszmy się kochać ludzi op. 71, 7 pieśni religijnych na głos altowy z organami (lub fortepianem) (2002), Małe wariacje „Siała Baba mak” op. 72 na 4-głosowy chór mieszany i dziecięcy a cappella (2002), Dwie bagatele op. 73 na fortepian solo (2002), Piccola sonata da camera op. 74 na flet, obój, altówkę i wiolonczelę (2002), Concerto grosso op. 75 na kwintet dęty i organy (2003), Album dziecięcych utworów kameralnych na różne zespoły instrumentalne szkół muzycznych op. 76 (2003), Słucham op. 77, rodzaj koncertu na głos recytujący i orkiestrę symfoniczną (2004), Małe igraszki z dużym fagotem i ogromnym fortepianem op. 78 (2004), Jedenaście drobnych utworów op. 79 na obój i fortepian (2004), Dwa utwory na wiolonczelę solo op. 80 (2004), Suita tańców polskich op. 82 na zespół akordeonowy (2005), Concertino op. 83 na fortepian dla dziecka oraz mały, szkolny zespół instrumentalny (2005), Menora kołobrzeska op. 84, II poemat symfoniczny na sopran solo, recytatora, chór mieszany i wielką orkiestrę symfoniczną (2006), Dziesięć mazurków op. 85 na fortepian (2006) oraz Spacerek po muzyce kompozytorów XVIII i XIX wieku op. 86, 17 miniatur na jeden lub dwa fortepiany dla młodzieży szkół muzycznych (2006).

Marta Kotas 2009-07-07

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :