Adam Świerzyński

Adam Świerzyński

Zycie

Adam Świerzyński był polskim kompozytorem urodzonym w Krakowie 25 stycznia 1914 roku, natomiast zmarł 6 lipca 1997 roku w Warszawie.
Początkowo uczył się w Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego w Krakowie, gdzie uczył się w latach 1926 – 1931. Natomiast w 1931 roku przeniósł się do poznańskiego Państwowego Konserwatorium Muzycznego, gdzie do 1934 roku studiował kompozycję. Poza nauką muzyki w 1936 roku podjął studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, które ukończył w 1939 roku (magisterium w 1945 roku). Dodatkowo od 1947 roku studiował również kompozycję w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie, którą ukończył w 1950 roku, a od 1948 roku podjął również naukę w Uniwersytecie Łódzkim, gdzie studiował muzykologię.

W okresie od 1947 do 1957 roku był wykładowcą przedmiotów teoretycznych w Państwowej Średniej Szkole Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Dodatkowo w latach 1950 – 1952 pisał recenzje z muzycznych audycji radiowych dla Biura Studiów Polskiego Radia. Ponadto w latach 1952 – 1955 brał udział w akacji mającej na celu upowszechnienie muzyki. występował zarówno jako pianista oraz prelegent podczas koncertów Państwowego Przedsiębiorstwa Estradowego „Artos”.

W 1956 roku powierzono mu funkcję prezesa Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego.
Adam Świerzyński był również znany ze swojej działalności prospołecznej, a jego głównym obszarem działalności były: Stowarzyszenie Marynistów Polskich, Stowarzyszenie Działaczy Kultury Morskiej oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.
Również zajmował się organizowaniem „Koncertów muzyki marynistycznej”, redagował wydawnictwo „Polska Muzyka Marynistyczna” oraz przygotowywał teksty o tematyce morskiej. Dodatkowo był twórcą i kierownikiem zespołu instrumentalnego „Mare rostrum” (1974).
Za swoją działalność marynistyczną został uhonorowany członkostwem w Stowarzyszeniu Działaczy Kultury Morskiej.

Nagrody
Adam Świerzyński za swoją twórczość i działalność społeczną był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany. I tak do najważniejszych odznaczeń zaliczyć należy przede wszystkim: Złotą Odznakę „Zasłużonego Pracownika Morza” (1970), Nagrodę Ministra Obrony Narodowej (1972), Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki (1975), Nagrodę Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej (1978), Odznakę „Zasłużonego Działacza Kultury” (1979), Odznakę „Zasłużonego dla Polskiej Marynistyki” (1980) oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1982).

Twórczość
Adam Świerzyński był kompozytorem takich utworów jak: Cztery pieśni ludowe [wersja I] na tenor i fortepian (1932), Cztery pieśni ludowe [wersja II] na tenor i orkiestrę (1932), Pozdrowienie z Gdyni na fortepian (1934), Sonata na skrzypce i fortepian (1941), Melodie Tatr [wersja I] na głos i fortepian (1949), Melodie Tatr [wersja II] na głos i orkiestrę (1949), Koncert fortepianowy (1949), Krakowiak [wersja I] na flet i fortepian (1950), Koncert skrzypcowy (1951), Kołobrzeskie zaślubiny [wersja I] na chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (1951), Koncert fletowy (1953), Uwertura na orkiestrę symfoniczną (1953), Sonata na flet i fortepian (1954), Stare Miasto, kantata (1954), Sonatina na flet i fortepian (1955), Drammatico na skrzypce i fortepian (1955), Nokturn morski na flet i fortepian (1956), Etiuda na flet i fortepian (1956), Dwa preludia na skrzypce i fortepian (1956), Preludium i melodia na flet i fortepian (1957), Krakowiak [wersja II] na orkiestrę symfoniczną (1957), Lalki na fortepian (1960), Impresje na tematy Henry Moore’a na małą orkiestrę symfoniczną (1960), Trzy utwory na 2 fortepiany (1961), Bursztynowa panna, balet (1961), Rapsodia na orkiestrę symfoniczną (1963), Cyranka na flet i fortepian (1964), Pieśń o tęsknocie na orkiestrę symfoniczną (1964), Witanie młodości na chór mieszany a cappella (1965), Taniec kaszubski na flet i fortepian (1965), Luteńka na chór mieszany a cappella (1967), Z nad morza na orkiestrę symfoniczną (1967), Młodzi idą na chór męski a cappella (1968), Dialog, scena baletowa na orkiestrę symfoniczną (1969), Polka na orkiestrę symfoniczną (1969), Marsz, Druga Armio!, pieśń na baryton solo, narratora, chór męski, flet mały i werbel (1969), Usta Odry, kantata (1969), Gdańscy Pocztowcy na recytatora, głosy solowe, chór mieszany, orkiestrę i taśmę (1969), Stutthof na narratora, głosy solowe, chór mieszany i orkiestrę (1970), Przybyli ułani na orkiestrę symfoniczną (1970), Dwa walce na flet i fortepian (1971), Dwunastu [wersja I] na baryton i fortepian (1971), Dwunastu [wersja II] na baryton i kwintet fortepianowy (1971), Hosanna [wersja I] na baryton i fortepian (1971), Hosanna [wersja II] na baryton i kwintet fortepianowy (1971), Pieśń rybaków dalekomorskich [wersja I] na chór mieszany a cappella (1971), Pieśń rybaków dalekomorskich [wersja II] na baryton i chór mieszany (1971), Powrót, kantata (1971), Kołobrzeskie zaślubiny [wersja II] na chór mieszany (i fortepian ad libitum) (1972), Kołobrzeskie zaślubiny [wersja III] na chór męski (i fortepian ad libitum) (1972), Kołobrzeskie zaślubiny [wersja IV] na chór męski i orkiestrę symfoniczną (1972), Kołobrzeskie zaślubiny [wersja V] na baryton i fortepian (1972), Kołobrzeskie zaślubiny [wersja VI] na tenor i fortepian (1972), Mazur na orkiestrę symfoniczną (1972), Liryki morskie na mezzosopran i zespół instrumentalny (1972), Noc fromborska [wersja I], 5 pieśni na baryton i kwintet fortepianowy (1973), Noc fromborska [wersja II], 5 pieśni na baryton i fortepian (1973), Pieśni morskie na mezzosopran i fortepian (1973), Roztańczona polka [wersja I] na fortepian (1973), Roztańczona polka [wersja II] na klarnet i fortepian (1973), Roztańczona polka [wersja III] na klarnet i orkiestrę (1973), Roztańczona polka [wersja IV] na zespół kameralny (1973), Roztańczona polka [wersja V] na orkiestrę symfoniczną (1973), Zamkowe godziny na sopran i fortepian (1973), Malarz i syrena [wersja I] na głos i fortepian (1973), Malarz i syrena [wersja II] na głos i orkiestrę (1973), Hej żeglarzu, żegluj że na chór mieszany a cappella (1973), Temu, który morze ujrzał pierwszy raz na mezzosopran i kwintet fortepianowy (1974), Na śmierć Conrada na mezzosopran i kwintet fortepianowy (1974), Kołobrzeskie zaślubiny [wersja VII] na orkiestrę dętą (1974), Morski wiatr [wersja I] na orkiestrę symfoniczną (1974), Morski wiatr [wersja II] na orkiestrę dętą (1974), Morski wiatr [wersja III] na chór mieszany a cappella (1975), Trzy tańce kaszubskie [wersja I] na skrzypce i fortepian (1976), Trzy tańce kaszubskie [wersja II] na skrzypce i zespół instrumentalny (1976), Pięć pieśni kaszubskich na chór mieszany a cappella (1976), Bitwa pod Oliwą [wersja I] na zespół kameralny (1977), Bitwa pod Oliwą [wersja II] na wielką orkiestrę symfoniczną (1977), Roztańczona polka [wersja VI] na orkiestrę dętą (1977), Dwa gdańskie tańce polskie w dawnym stylu [wersja I] na flet i orkiestrę smyczkową (1978), Dwa gdańskie tańce polskie w dawnym stylu [wersja II] na kwartet smyczkowy (1978), Ave Maris Stella na zespół kameralny (1979), Serenada kaszubska na chór mieszany a cappella (1979), Morska panna na skrzypce i fortepian (1979), Kołysanka na chór mieszany a cappella (1979), Menuet na flet i fortepian (1980), Kociewianka na fortepian (1980), Kołobrzeskie zaślubiny [wersja VIII] na fortepian (1980), Kołobrzeskie zaślubiny [wersja IX] na orkiestrę symfoniczną (1980), Fantazja morskich fal, bałtykana na flet i fortepian (1980), Lamento, Arend Dickmann in memoriam na wiolonczelę i fortepian (1981), Ballada, bałtykana na klarnet i fortepian (1982), Fantazja kaszubska na obój i fortepian (1983), Impresje morskie na altówkę i fortepian (1983), Taniec kociewski na skrzypce i fortepian (1984), Walc marynarski na flet i fortepian (1984), Romans morski na skrzypce i fortepian (1984), Smętek, wariacje na temat melodii kaszubskiej na fagot i fortepian (1984), Elegia na altówkę i fortepian (1985), Mewy na flet i fortepian (1985), Pieśni o Warszawie na głos i fortepian (1985), Słońce już wstało na chór żeński a cappella (1986), Święta Cecylia na głos i fortepian (1986), Sonata księżycowa na głos i fortepian (1986), Krzyk na głos i fortepian (1986), Legenda o gdańskim młynie na obój i fortepian (1987), Poemat morski na klarnet i fortepian (1987), Bałtykana na fagot i fortepian (1987), Przez otwarte okno na głos i fortepian (1987), Fantazja morska na altówkę i fortepian (1988), Capriccio na wiolonczelę i fortepian (1988), Rapsodia bałtycka na wiolonczelę i fortepian (1988), Pejzaż bałtycki na klarnet i fortepian (1988), Legenda gdańska na orkiestrę kameralną (1988), Oda do Bałtyku na obój i fortepian (1989), Ogród Neptuna na fagot i fortepian (1989), Melodie i tańce kaszubskie na fortepian (1989), Polka kaszubska na flet i fortepian (1990) oraz Purim Bal, wariacje na temat tańca hebrajskiego na flet i fortepian (1990).

Marta Kotas 2009-07-03

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :