Stefan Bolesław Poradowski

Stefan Bolesław Poradowski

O Stefanie Bolesławie Poradowskim wiadomo bardzo mało. Urodził się we Włocławku 16 sierpnia 1902 roku, natomiast zmarł w Poznaniu 9 lipca 1967 roku.
Naukę muzyki pobierał w Konserwatorium Muzycznym w Poznaniu w latach 1922 – 1926 w Berlinie oraz u Emila Nikolausa Reznička.

Marta Kotas 2009-07-01

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :