Znak

Znak

"Z podłoża najautentyczniejszego Katolicyzmu chcemy wywieść człowieka, zdolnego dzisiejszej rzeczywistości podołać, napór jej wytrzymać i zwycięsko poddać ją sobie" – czytamy w deklaracji ideowej zapisanej w pierwszym numerze pisma. Wierni tej maksymie, staramy się podejmować dialog z kulturą współczesną – na obszarze teologii, filozofii, nauk społecznych i szczegółowych oraz sztuk pięknych, zgodnie z przeświadczeniem, że dobro rodzi się i poza granicami Kościoła.

Od kilku lat pismo jest wydawane w formie zeszytów monograficznych, poświęconych konkretnym tematom. Wśród wydawanych cykli znalazły się m.in. seria poświęcona dziedzictwu minionych epok i prądów kulturowych czy seria dotycząca innych wyznań i religii. O różnorodności poruszanych na łamach "Znaku" tematów świadczą tytuły numerów z ostatnich kilkunastu miesięcy, np. TOLKIEN – POWRÓT MITU, ŚRODKI MASOWEJ ILUZJI, DOKĄD ZMIERZA AMERYKA?, DOKĄD ZMIERZA ROSJA?, NASZE NEUROTYCZNE CZASY, KOŚCIÓŁ JANA PAWŁA II – KOŚCIÓŁ BENEDYKTA XVI, O LUSTRACJI, EUCHARYSTIA – WSPÓLNOTA – SOLIDARNOŚĆ, TAJEMNICA TYBETU…

Oprócz "tematu miesiąca" pismo składa się z następujących działów: "Diagnozy", "Tematy i refleksje", "Zdarzenia – książki – ludzie", "Społeczeństwo nieobojętnych", "Rekomendacje". Większość numerów "Znaku" zamyka od kilkunastu miesięcy rubryka młodych – "Rok 1984".

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :