Zeszyty Poetyckie

Zeszyty Poetyckie

Pismo literackie poświęcone w całości najnowszej poezji, skupione na prezentacji najciekawszych twórców, poszukujące nowych poetyk, wyczulone na językową ewolucję, prowadzące stały dział krytyki. Skupiające wokół siebie artystów oraz pracowników naukowych z kraju i z zagranicy. Redaktor naczelny Dawid Jung, z-ca naczelnego Marcin Orliński.

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :