Zeszyty Literackie

Zeszyty Literackie

Kwartalnik ZESZYTY LITERACKIE powstał w Paryżu w roku 1982, numer 1 ukazał się w styczniu 1983, w Polsce publikowany od roku 1990, siedziba redakcji mieści się w Warszawie od roku 1992. Od 1 kwietnia 2005 wydawcą kwartalnika "Zeszyty Literackie" jest Fundacja Zeszytów Literackich, która publikuje też książki. Prezesem Zarządu Fundacji Zeszytów Literackich jest BARBARA TORUŃCZYK, członkiem Zarządu MAREK ZAGAŃCZYK. W skład Rady Fundacji wchodzą WOJCIECH KARPIŃSKI (przewodniczący), IRENA SMOLAR oraz AGNIESZKA HOLLAND. Zespół redakcyjny: STANISŁAW BARAŃCZAK – poeta, eseista, tłumacz, profesor Harvard University (USA); EWA BIEŃKOWSKA – autorka książek o Herlingu-Grudzińskim, Miłoszu, Nietzschem, Wagnerze, Wenecji, filozof kultury europejskiej XIX i XX wieku, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; JOSIF BRODSKI – zmarły w 1996 poeta rosyjski i amerykański, laureat Nagrody Nobla, 1987; TOMASZ CYZ – eseista, autor szkiców o muzyce; WOJCIECH KARPIŃSKI – pisarz, autor książek o Józefie Czapskim, van Goghu, dorobku kulturalnym polskiej emigracji; PETR KRÁL – czeski znawca kina, malarstwa i literatury XX wieku; EWA KURYLUK – malarka, krytyk sztuki i powieściopisarka; MIKOŁAJ NOWAK-ROGOZIŃSKI – sekretarz redakcji; ROBERTO SALVADORI – włoski wydawca, autor książek o korzeniach sztuki nowoczesnej i portretów miast ogłaszanych w prasie włoskiej i polskiej; TOMAS VENCLOVA – poeta litewski, autor monografii Aleksandra Wata, profesor Yale University (USA); ADAM ZAGAJEWSKI – poeta, eseista, wykładowca uniwersytetu w Chicago (USA); MAREK ZAGAŃCZYK – autor szkiców z podróży, zastępca redaktora naczelnego. Redaktorem naczelnym, założycielem pisma i twórcą jego serii książkowej jest BARBARA TORUŃCZYK.

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :