Zdrojewski: 800 mln zł na inwestycje, 140 mln zł na ochronęzabytków

Zdrojewski: 800 mln zł na inwestycje, 140 mln zł na ochronęzabytków

Minister kultury Bogdan Zdrojewski wziął udział w środowym posiedzeniu senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Zdaniem ministra rok 2012 będzie świetnym przykładem do tego, aby pokazać na jakich zadaniach jego resort będzie koncentrował się w całej kadencji. „Najistotniejsze będą inwestycje. Tylko w 2012 roku będę prowadził prawie 200 inwestycji za ok. 800 mln zł” – mówił minister.

„Prawdziwą eksplozję” różnego rodzaju inwestycji można będzie – jak zauważył Zdrojewski – obserwować na Śląsku. „Katowice staną się w tej kadencji miejscem najbardziej skumulowanych inwestycji kulturalnych – nie tylko w Polsce, ale w Europie. Łączna kwota jaka zostanie wydana na śląskie inwestycje, ze środków marszałka i ministra, to ponad miliard złotych” – podkreślił.

Przykładowe inwestycje na Śląsku, które są prowadzone, to jak wskazał minister – prace w Filharmonii Częstochowskiej czy digitalizacja zasobów Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

„W tym roku rozpoczynamy prace dotyczące sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, prowadzimy też skomplikowaną adaptację Filharmonii Śląskiej. Są to inwestycje trudne i kosztowne, ale wszystkie skończymy w tej kadencji” – zapewnił Zdrojewski.

Zapowiedział też wyjątkową dbałość o zabytki i dziedzictwo narodowe. Rok 2012 ma być – jak mówił – pod względem środków finansowych przeznaczonych na ten cel – rekordowy; w sumie m.in. ze środków europejskich i Funduszu Promocji Kultury na ochronę zabytków wydanych zostanie ok. 140-145 mln zł.

Minister zwracał uwagę na potrzebę zbudowania domeny publicznej, w której znajdą się zdigitalizowane zasoby kulturalne.

„Zależy mi na tym, aby zmiany technologiczne polskiej kulturze służyły, aby z nich korzystać” – zauważył. Za prace digitalizacyjne odpowiedzialne są – jak przypomniał Zdrojewski – cztery instytucje, tzw. centra kompetencji – Biblioteka Narodowa, Narodowy Instytutu Dziedzictwa, Narodowy Instytut Audiowizualny i Narodowe Archiwum Cyfrowe.

„Chcę, żeby za cztery lata Polska znalazła się w pierwszej piątce państw, posiadających domenę publiczną, w której znajdzie się w miarę kompletny zasób publicznych dóbr kultury, z wyjaśnionymi kwestiami dotyczącymi praw autorskich” – mówił minister.

Ministerstwo kultury nadal ma dbać o edukację kulturalną najmłodszych, a także o wzbogacenie oferty kulturalnej dla seniorów.

„Wszyscy dyrektorzy publicznych instytucji artystycznych otrzymali ode mnie polecenia poprawienia infrastruktury i dostępności swoich placówek oraz zadbania o programy dla dzieci. (…) Uruchamiamy też powoli programy adresowane do osób starszych. Chcemy, żeby osoby po 70. roku życia mogły korzystać ze specjalnej oferty kulturalnej w instytucjach, które stają się bardzo często dla starszego pokolenia niedostępne z rozmaitych powodów” – tłumaczył Zdrojewski.(PAP)

agz/ ls/

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :