Władze Krakowa chcą, by StareMiasto było parkiem kulturowym

Władze Krakowa chcą, by StareMiasto było parkiem kulturowym

05.10. Kraków (PAP) – Władze Krakowa chcą, by obszar Starego Miasta stał się parkiem kulturowym. Rozwiązanie to ma skutecznie chronić zabytkową część miasta przed niekontrolowaną zabudową czy zalewem szpecących szyldów i reklam.

Jak poinformował prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, Kraków jako pierwsze miasto w Polsce chce w ten sposób chronić dziedzictwo kulturowe i krajobraz historycznego układu urbanistycznego w granicach Starego Miasta i Plant oraz Wzgórza Wawelskiego.

„Ta kwestia w zasadzie nie była regulowana prawnie. Brakowało nam narzędzi, które pozwalałoby miastu działać, stąd koncepcja parku kulturowego” – zaznaczył Majchrowski podczas wtorkowej konferencji prasowej.

Prezydent przygotował i skierował pod obrady rady miasta projekt uchwały w tej sprawie.

„Po jej uchwaleniu nie będę miał możliwości, jak moi poprzednicy, zburzenia murów obronnych czy ratusza” – zażartował Majchrowski.

Zgodnie z projektem uchwały granica parku kulturowego przebiegać będzie ulicami: Straszewskiego, Podwale, Dunajewskiego, Basztową, Westerplatte, Św. Gertrudy, Bernardyńską, fragmentem Bulwaru Wisły do ulicy Podzamcze łączącej się z ulicą Straszewskiego.

Równocześnie dla tego obszaru radni mają uchwalić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Projekt uchwały w sprawie utworzenia parku kulturowego zakłada zakazy i ograniczenia w zakresie prowadzenia robót budowlanych, działalności usługowej, umieszczania nośników reklamowych i nośników informacji wizualnej oraz składowania i magazynowania odpadów.

Nie będzie można np. zmieniać wystroju elewacji budynków frontowych, a przebudowywane oficyny nie będą mogły być wyższe niż budynek frontowy.

Na terenie Starego Miasta nie będzie można stawiać kiosków, z wyjątkiem obiektów przy przystankach komunikacji miejskiej. Parasole w ogródkach kawiarnianych nie będą mogły reklamować żadnych produktów, napisy na nich mogą dotyczyć wyłącznie znaków firmowych lokalu, prowadzonej działalności lub informacji o danym lokalu.

Zakazane zostanie prowadzenie działalności usługowej i handlowej w bramach, przejściach i przejazdach do budynków, a także przed budynkami oraz na elewacjach. Zakaz nie dotyczy sprzedaży obrazów przy historycznych murach obronnych w rejonie Bramy Floriańskiej na ul. Pijarskiej.

Ze Starego Miasta znikną wszelkie nośniki reklamowe, a właściciele lokali będą mogli umieścić na elewacji budynku tylko jeden szyld informujący o podmiocie i prowadzonej działalności. Na elewacjach nie będzie można umieszczać znaków towarowych, za wyjątkiem oznaczenia sklepów firmowych mieszczących się w danym budynku.

Jak zapowiedział pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. prawnych prof. Andrzej Oklejak, po wejściu w życie uchwały właściciele lokali będą mieli rok czasu na dostosowanie swoich przedsięwzięć do nowych wymogów.

Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, park kulturowy to określony obszar powoływany w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. (PAP)

rgr/ tot/ gma/

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :